Mantelzorgers en verzorgenden in gesprek over corona in het verpleeghuis

In Hoorn is op 9 september als pilot een besloten Alzheimer Café georganiseerd waarbij 5 mantelzorgers en 5 verzorgenden van het verpleeghuis met elkaar in gesprek zijn gegaan over corona. Kennen zij elkaars ervaringen wel voldoende, weten zij wat het heeft betekend voor de ander? Corona is er nog de komende tijd. Hierbij hebben mantelzorgers en verzorgenden elkaar hard nodig. Daarom was er in dit speciale Alzheimer Café de tijd om te luisteren naar elkaar.

Het was positief om elkaars geluid te horen vanuit verschillende invalshoeken. De ethische dilemma’s: “mag je risico’s nemen met de gezondheid van kwetsbare mensen?” en “mag je familieleden het contact met bewoners ontzeggen?” bracht een constructieve discussie op gang.

Wil je zelf een besloten Alzheimer Café organiseren? Neem dan contact op met Klaasje Voskuil- Peters k.peters@alzheimer-nederland.nl of Josephine Lambregts j.lambregts@alzheimer-nederland.nl