“Meer dan blij met al die hulp”

samendementievriendelijk

​​​​​​​In gesprek met de vrijwilligersadviseur

Samen dementievriendelijk volgt het vrijwilligersbeleid van Alzheimer Nederland. Onze trainers vallen daar dus ook onder. Vrijwilligersadviseur Willem Richter van Alzheimer Nederland vertelt wat dat beleid inhoudt, welke onkosten worden vergoed en over het vernieuwde Vrijwilligersplein.

Meer dan blij met alle vrijwilligers
“Vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is er in allerlei soorten en maten”, vertelt Willem. “Er is voor elk wat wils. In de loop van de jaren zijn er functies bijgekomen en verdwenen. Het idee om ‘iets te doen’ voor mensen met dementie en hun naasten is gebleven. Alzheimer Nederland gaat de komende jaren voorop in de strijd tegen dementie. Wij zijn meer dan blij met al die hulp.”

In 2017 is een speciale werkgroep opgericht, met daarin een afvaardiging van Samen dementievriendelijk. Deze groep heeft zich toegelegd op nieuwe ontwikkelingen op vrijwilligersgebied, met focus op waardering en deskundigheidsbevordering. Daarbij is vooral geluisterd naar de vrijwilligers zelf. Dit resulteerde onder andere in een vernieuwing van het online Vrijwilligersplein.

Online Vrijwilligersplein
Op het vernieuwde online Vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland vinden vrijwilligers straks alles wat ze nodig hebben om hun taak goed te kunnen vervullen. Dat geldt ook voor de trainers van Samen dementievriendelijk. We laten jullie uiteraard weten wanneer het vernieuwde plein live gaat!
“We zijn erg blij met het vernieuwde platform”, zegt Willem. “Je vindt er Nieuws, Evenementen en Trainingen voor vrijwilligers, maar (onder het tabblad Thema’s) ook alles over het vrijwilligersbeleid en de organisatie van de diverse teams binnen Alzheimer Nederland en de mogelijkheden om te werken voor de regionale afdelingen.”

Onder Materialen vinden vrijwilligers het Handboek Vrijwilligers en een Functieboek Vrijwilligers. En natuurlijk is er (onder het kopje Communicatie) ook een Gedragscode. “Heel belangrijk, ook voor trainers van Samen dementievriendelijk”, benadrukt Willem. “En sinds kort vind je op de homepage van het Vrijwilligersplein ook de Alzheimer Academie. Hier vind je interessante lesmodules, trainingen en workshops voor vrijwilligers. Heel interessant om daar eens rustig rond te neuzen!”

Oren en ogen van de organisatie
Het uitgangspunt van Alzheimer Nederland is dat vrijwilligerswerk geen vervanging van betaald werk

is. Het werk van vrijwilligers en betaalde krachten vult elkaar aan. Willem geeft aan dat dat van grote waarde is. “De vrijwilligers fungeren als de ogen en oren van Alzheimer Nederland: zij signaleren vragen van mensen met dementie en hun naasten, zodat we snel en vraaggericht kunnen werken. Ook de trainers van Samen dementievriendelijk staan dichtbij de doelgroep en vergroten door hun activiteiten het draagvlak van de organisatie”, benadrukt Willem.

 

Onkostenvergoedingen
“De onkostenvergoeding en declaratieregeling zijn voor elke vrijwilliger hetzelfde”, verklaart Willem. “Vrijwilligers hebben recht op een reiskostenvergoeding. Een vrijwilliger kan de kosten van het Openbaar Vervoer op basis van 2e klasse declareren. Eventueel kan € 0,29 per gereden kilometer gedeclareerd worden. Dit is het maximumbedrag dat belastingvrij kan worden uitbetaald. Daarnaast worden (reële) kosten vergoed, zoals telefoonkosten, kosten voor kopiëren en het verzenden van post. Bij het declareren van dergelijke kosten dient een betalingsbewijs meegezonden te worden.” Meer informatie hierover vind je in de Nota Vrijwilligersbeleid.

 

Feiten en cijfers
Alzheimer Nederland heeft ruim 5.600 actieve vrijwilligers, die uiteenlopende functies vervullen binnen de 48 regionale afdelingen, Alzheimer Cafés en Theehuizen, de landelijke werkgroepen en de collecte. Tijdens de laatste collecte waren er ruim 30.000 vrijwilligers actief. Eens in de twee jaar organiseert Alzheimer Nederland een Vrijwilligersdag, waarop zij de vrijwilligers bedankt en inspireert.