Meerjaren strategie: verdiepingssessie 22 juli

We willen de stijgende groep mensen met dementie en hun naasten beter bereiken en ondersteunen de komende jaren. Gelukkig maken onze donateurs het ons ook mogelijk om dit echt te doen. Dit komt tot uiting in onze meerjarenplannen.

Tijdens het regio-overleg van dit voorjaar gaf Julie Meerveld een eerste presentatie van de plannen en dit leverde veel input vanuit de afdelingen op. Vervolgens gingen de afdelingen hier intern mee aan de slag. Tijdens bestuursvergaderingen of extra afdelings-sessies werden de plannen besproken, vaak samen met de regiocoördinator. Ook via de e-mail is veel input aangeleverd. Dit alles is verwerkt in een totaaloverzicht dat werd gebruikt als achtergrondinformatie tijdens de inputsessie op 15 juni. Met behulp van visualisaties bespraken we in subgroepen verschillende thema’s. Opnieuw haalden we hiermee heel veel waardevolle informatie op.

Volgende stap

 

De volgende stap is de verdiepingsbijeenkomst op 22 juli. Tijdens deze bijeenkomst gaan we nog dieper op de thema’s in. Om die reden doen we dit graag zoveel mogelijk met dezelfde mensen. Deze bestuursleden worden persoonlijk uitgenodigd (dus niet via Nexios) voor een fysieke bijeenkomst in Amersfoort tussen 10.00 en 14.00 uur. Was jouw bestuur de vorige keer niet vertegenwoordigd? Stem dan a.u.b. af met jouw regiocoördinator. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Na de verdiepingsbijeenkomst maken we de meerjarenplannen definitief (eind augustus moet het klaar zijn).