Meld knelpunten in ondersteuning of zorg

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar knelpunten bij de toegang tot de zorg vanuit de overheid voor mensen met dementie. Aanleiding hiervoor zijn de signalen uit het eerdere onderzoek (rapport 'Zorgen voor burgers' 2018/030) en signalen van Alzheimer Nederland. De Nationale ombudsman is zeer geïnteresseerd in de verhalen van mensen met dementie en hun naasten over waar zij tegenaan lopen (of liepen) bij gemeenten, het CIZ en de zorgkantoren, in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning. Daarom een oproep aan iedereen om zijn verhaal te melden.
 

Deel uw verhaal

Je kunt jouw signaal sturen naar onderzoeker Jeanine Stam via j.stam@nationaleombudsman.nl. Al jouw signalen zijn van grote waarde. Mogelijk neemt de Nationale ombudsman naar aanleiding van jouw verhaal persoonlijk contact met je op om nader met jou in gesprek te gaan.
 

Meer lezen

Nationale ombudsman start onderzoek naar toegang dementiezorg

Betere ondersteuning nodig voor mantelzorg bij dementie

Onze visie op dementiezorg