Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn extra getroffen door corona

Op 26 maart hebben de gemeenten een beeld wat de verdeelsleutel zal zijn van de 150 miljoen van het maatschappelijke corona steunpakket. De colleges hebben een brief ontvangen met bijlage waarbij een toelichting wordt gegeven over de middelen van het steunpakket.

Dit is het moment om aandacht te vragen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn extra getroffen door corona: de ondersteuning thuis is verminderd, mantelzorgers zijn zwaar belast en mensen met dementie gaan harder achteruit.

Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers niet worden vergeten als de gemeente haar middelen uit het coronasteunpakket verdeeld? We hebben een voorbeeldbrief gemaakt die met een paar aanvullingen verstuurd kan worden. Hierbij de verdeelsleutel van het maatschappelijke corona steunpakket.

Wat vragen we?

Personaliseer de voorbeeldbrief, vul deze aan met de regionale activiteiten en verstuur deze naar jullie contactpersoon binnen de gemeente. Dit kan de wethouder zijn, de beleidsambtenaar of de gemeenteraad zijn.

Heb je nog vragen? Kunnen we je nog verder helpen? Laat het weten! We horen ook graag jullie ervaringen. Mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.