Met Dementiemonitor contact leggen met mantelzorgers

Iedere afdeling kan een aparte rapportage van de Dementiemonitor Mantelzorg voor de eigen regio ontvangen. Hiervoor is een respons van 30 ingevulde vragenlijsten nodig. Het is niet altijd makkelijk om die te behalen, zo horen we soms terug. Nieuwe Waterweg Noord bijvoorbeeld leek opnieuw af te stevenen op een te lage respons. Joke Bol van de afdeling vond het tijd om hier verandering in te brengen. Zij bedacht daarom een strategie om meer mantelzorgers te bewegen tot het invullen van de vragenlijst, die bovendien méér oplevert dan een ingevulde vragenlijst.

Afspreken om samen in te vullen

“Toen ik hoorde dat we nog nooit de 30 ingevulde vragenlijsten hadden gehaald, dacht ik: dat is me toch wat te gortig. Wat zou mantelzorgers tegenhouden om ze in te vullen? Ik bedacht, misschien moeten we ze helpen bij het invullen, zeker als ze wat ouder zijn. In alle Alzheimer Cafés zijn we toen gaan vertellen over de Dementiemonitor. In de pauze gaan we de tafeltjes langs en vragen we wie er graag hulp bij het invullen zou willen. Van ieder tafeltje met mantelzorgers is er altijd wel één die naar je toe komt, dus gemiddeld zijn dat zo’n 6 mantelzorgers per Café. Van allemaal vragen we hun contactgegevens en bellen we hen later om een afspraak te maken om samen de vragenlijst in te vullen.”

Sneeuwbaleffect

Joke spreekt met de mantelzorgers af in de grote zaal van een verpleeghuis in de buurt. “Daar ga ik dan een middag zitten met de laptop en om samen de vragenlijst in te vullen. Voor iedere mantelzorger neem ik ongeveer een uur de tijd. Om 14 uur heb ik dan een afspraak, om 15 uur de volgende, enzovoort. In die zaal van het verpleeghuis zitten ook weer mantelzorgers, van de bewoners van het verpleeghuis. Die vraag ik dan meteen of ze ook de vragenlijst willen invullen. Vaak willen ze dat wel: zo heb ik er dus meestal nog wel twee bij! Bij de volgende Dementiemonitor gaan we een aantal dagen in een zaal van een verpleeghuis zitten om mantelzorgers ter plekke te vragen om samen de vragenlijst in te vullen – eens kijken of dat ook werkt.”

Kost weinig tijd

“Ik heb nu met 20 mantelzorgers de vragenlijst samen ingevuld in vier middagen. Je moet dus even naar de Cafés en dan telefoontjes plegen om een afspraak met de mantelzorgers te maken. Al met al valt het mee vind ik. We doen de middagen met twee personen, en twee andere bestuursleden wisselen samen af.”

Moment van aandacht en contact maken

Het invullen is niet alleen maar een tijdsinvestering voor de mantelzorgers, zegt Joke: “Mensen vinden het heel leuk, gezellig. Je hebt aandacht voor ze, dat vinden ze prettig. Ze komen ook vaak met z’n tweeën, ze nemen hun naaste met dementie mee. Zodat die ook hoort wat er gezegd wordt en wat er over hem of haar wordt ingevuld. (Noot redactie: Dat is met het oog op de nieuwe privacywetgeving ook heel goed.) Wat het mij oplevert? De verhalen! Die zijn niet altijd leuk om te horen, maar ze geven me veel inzichten. Eén van de vragen luidt bijvoorbeeld: hoe lang hou je het nog vol? Eén man zei tegen me: ik hou het op deze manier nog geen week meer vol! Daar ga ik dan mee in gesprek, daar neem je even de tijd voor. Het samen invullen is zo een mooie manier om contact te maken.”

Was de strategie van Joke succesvol? Nou en of! Inmiddels hebben al 47 mantelzorgers in de regio Nieuwe Waterweg Noord de vragenlijst ingevuld. Die rapportage gaat er dus zeker komen, mede dankzij Joke en haar medevrijwilligers!