Met minister de Jonge in gesprek over aanbevelingen Nationale Ombudsman

Met minister de Jonge in gesprek over aanbevelingen Nationale Ombudsman

In het Kamerdebat over de ouderenzorg (7 februari jl.) hebben Kamerleden hun bezorgdheid geuit dat de actieplannen van de minister nog onvoldoende merkbaar zijn voor mensen thuis. Ook Alzheimer Nederland heeft deze zorgen gedeeld met de Tweede Kamerleden. Met als oproep: ga aan de slag met de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman om dementiezorg te verbeteren. Op verzoek van de PvdA gaat minister De Jonge hierbij samenwerken met Alzheimer Nederland.

Verbeteringen thuis inzichtelijk maken

De Kamerleden willen van de minister weten hoe en wanneer mensen thuis verbeteringen gaan merken. John Kerstens (PvdA) en Simon Geleijense (50PLUS) willen dat de minister aan de slag gaat met de aanbevelingen van Nationale ombudsman over dementiezorg. Vera Bergkamp (D66) en Gert-Jan Segers (CU) willen, net als Alzheimer Nederland, de pilot voor de sociale benadering van dementie uitbreiden. De pilots moeten zorgen voor minder schotten in de zorg. Kees van der Staaij (SGP) benadrukt tot slot het belang om mensen met dementie zelf te laten horen. Dit gaf zijn ‘patiëntcadeau’ Dick Rijksen hem mee voor het debat. Van der Staaij, Dick en Alzheimer Nederland gaan al bijna twee jaar regelmatig op stap om te laten zien hoe het is om te leven met dementie.

Minister gaat met Alzheimer Nederland in gesprek

In reactie op de PvdA zegt de minister toe om met Alzheimer Nederland in gesprek gaan over de aanbevelingen van de Nationale ombudsman. De minister is positief over de sociale benadering, juist als uitkomst voor de steeds zwaardere mantelzorg bij dementie. Toch is de minister niet voornemens om de experimenten uit te breiden. De minister is wel volop bezig met de ondersteuning van mantelzorgers en kijkt uit naar het rapport van de nieuwe landelijk aanjager respijtzorg Clémence Ross-van Dorp. Op 14 februari 2019 debatteert de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg. Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet!