Mijns Inziens- Blog over fondsenwerving

Blog over fondsenwerving Alzheimer Nederland

Blog: elke maand schrijft een vrijwilliger of medewerker van Alzheimer Nederland een blog over een van de thema’s. Deze maand staat het blog in het teken van fondsenwerving.

Op zoek naar het subsidie-aanvraagformulier dat er al jaren niet meer is…

2 Voor 12

Toen ik een half jaar geleden startte als penningmeester voor de afdeling Haaglanden, hadden wij op een project Wereld Alzheimer Dag een tekort. Dat was de reden dat ik twee fondsen aanschreef, de Gemeente Den Haag en Fonds 1818. Veel tijd was er niet meer. De doorlooptijd van aanvraag tot besluit, toekenning of afwijzing , is meestal 6 a 8 weken. Het was 2 voor 12.

Na vele gesprekken met verschillende afdelingen van de Gemeente Den Haag bleek uiteindelijk dat het zogenaamde aanvraagformulier, te vinden op de website van de Gemeente gewoon niet meer bestond. Het advies was uiteindelijk: omschrijft u maar in eigen bewoording waar het om gaat…Dan ben je alweer een week verder en de tijd was eigenlijk al te kort.

Bezint eer ge begint

Fonds 1818 bleek een stuk professioneler dan de Gemeente  Den Haag. Ze bieden een  duidelijke handleiding waar een aanvraag aan moet voldoen en zeer belangrijk: kijk vooral naar de eisen voor de gewenste eindevaluatie. Want als je de eindevaluatie niet goed doet, dan kan de subsidietoekenning zo maar weer worden ingetrokken.

Doe een dagcursus

De workshop Fondsenwerving voor de regio werd gehouden op 28 november 2017. Daar geven ze goede handvatten waar je op moet letten als fondsenwerver. Daarnaast ontmoet je collegae die ook aan fondsenwerving doen. Ik raad het een ieder aan die zich wil bekwamen in fondsenwerving om een dagcursus te volgen in Amersfoort.

ROI

Fondsenwerving doe je er niet zo maar bij. Je moet enige ervaring hebben hoe je bijvoorbeeld sponsorcontracten opstelt. Belangrijk is ook dat je je beperkt tot regionale spelers. Het hoofdkantoor in Amersfoort richt zich op de nationale sponsoren. De tijden dat je wegkomt met het idee: kun jij ons ondersteunen en wij vermelden jouw logo op ons drukwerk of onze website zijn voorbij. De sponsor wil waarde voor zijn geld. Return of Investment. Bedenk van de voren welke tegenprestatie je kunt geven en tracht die te omschrijven in Return of Interest. In mijn geval beperk ik mij tot fondsenwerving per project, daar waar wij een tekort hebben.

Tip: zorg er dan ook voor dat dit blijkt uit de begroting, want die wordt wel verlangd bij de aanvraag!

Gerard Werner
Alzheimer Nederland afdeling Haaglanden Penningmeester