Minister de Jonge komt met onderzoek én oplossingen voor zorgval

Minister de Jonge komt met onderzoek én oplossingen voor zorgval

Op 12 en 14 december 2017 debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van VWS voor 2018. Tijdens het debat was er veel aandacht voor de zorgval: meer betalen, voor minder zorg en ondersteuning zodra je zorg thuis vanuit de Wet Langdurige zorg nodig hebt.

Veel mensen met dementie hebben last van deze teruggang in zorg. GroenLinks, CDA, D66, PvdA willen oplossingen voor mensen met dementie die na een indicatie voor de Wlz meer moeten betalen voor minder zorg. Volgens Vera Bergkamp (D66) kan het niet zo zijn dat mensen op de wachtlijst voor een verpleeghuis hun casemanager dementie verliezen. Met de motie-Slootweg/Dik-Faber verzoeken CDA en CU de minister om met onderzoek én oplossingen te komen. De bewindspersonen hebben de motie overgenomen en komen in januari met een brief over de zorgval. Alzheimer Nederland is blij dat de regering actie gaat ondernemen, maar maakt zich zorgen over de mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis. De oplossing van Alzheimer Nederland voor deze groep mensen is simpel.

Julie Meerveld, manager belangenbehartiging: “Zorg ervoor dat de Wlz-indicatie pas ingaat op het moment van de verhuizing naar het verpleeghuis. Hierdoor kunnen mensen met dementie tot aan de verhuizing naar het verpleeghuis rekenen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.”

Concrete maatregelen in 2018

De Tweede Kamer is tevreden over de grote ambities van de bewindspersonen, maar verwachten wel concrete maatregelen. De motie Ellemeet-Slootweg verzoekt de regering om samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren te stimuleren om mantelzorgondersteuning te verbeteren. De coalitiepartijen vragen via een motie om een visie op de zorg voor ouderen thuis. Daarnaast vraagt D66, gezamenlijk met GroenLinks en ChristenUnie via een motie aandacht voor problemen die voortkomen uit schotten tussen de zorgwetten voor dementiezorg. Donderdag 21 december wordt er gestemd over de ingediende moties. Alzheimer Nederland ziet ook veel ambitie voor betere ouderenzorg voor mensen met dementie en mantelzorgondersteuning en kijkt uit naar concrete daden.