Minister: ‘Verbetering verpleeghuiszorg in volle gang’

Op woensdag 20 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over verpleeghuiszorg. Kamerleden zijn bezorgd dat het extra geld voor verpleeghuiszorg niet wordt besteed, omdat er te weinig personeel is. Volgens de minister gaat alles echter volgens plan. Er wordt steeds meer personeel aangenomen en de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeterd, aldus De Jonge. De minister komt dit jaar wel met een lange termijnvisie op de verpleeghuiszorg.

Uit de Dementiemonitor mantelzorg 2018 blijkt dat mantelzorgers zich het meeste zorgen maken over de personeelsbezetting. Daarnaast blijkt dat de kwaliteit en het aanbod van dagactiviteiten ondanks de investeringen sinds 2016 niet is verbeterd. Deze zorgen van Alzheimer Nederland zijn tijdens het debat gedeeld door de PvdA en 50PLUS. De PvdA wil dat mantelzorgers beter worden betrokken bij het toezicht op verpleeghuiszorg. VVD en 50PLUS pleiten voor meer inzet van domotica in het verpleeghuis, bijvoorbeeld door GPS-systemen bij dementie. De minister stelt dat verpleeghuizen steeds beter worden in het betrekken van mantelzorgers en benadrukt het belang van technologie. 

Vera Bergkamp (D66) benadrukt dat bewoners verbeteringen daadwerkelijk moeten merken. Corinne Ellemeet (GroenLinks) vraagt hierbij aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond en dementie. Ook zij moeten zich thuis voelen in het verpleeghuis, aldus GroenLinks. Gert Jan Segers (CU) en Simon Geleijnse (50PLUS) pleiten voor eenzaamheidsbestrijding in het verpleeghuis. In een reactie stelt de minister dat de zorg steeds persoonsgerichter wordt. Meer tijd en passende dagbesteding dragen ook bij aan het verminderen van eenzaamheid, aldus De Jonge. De minister blijft zich hiervoor inzetten.

Alzheimer Nederland heeft voor zorgkantoren de Focusbrief Dementie opgesteld, als meetlat voor de verbeterplannen van verpleeghuizen. Alzheimer Nederland benadrukt dat de investeringen in verpleeghuiszorg moeten leiden tot merkbare verbetering voor de bewoners en hun mantelzorgers.

Benieuwd naar de 7 verbeterpunten die Alzheimer Nederland voor verpleeghuizen heeft? Kijk dan hier.