Minister zet in op oplossing Alzheimer Nederland voor zorgval

tweede kamer

Op 15 februari 2018 debatteerde de Tweede Kamer over ouderenzorg en verpleeghuiszorg. Alle Kamerleden uitten hun zorgen aan minister De Jonge over de zorgval; meer betalen voor minder zorg en ondersteuning, zodra je thuis zorg vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) nodig hebt. De minister gaat aan de slag met de oplossing van Alzheimer Nederland: de Wlz pas in laten gaan als iemand daadwerkelijk verhuist. ‘Wlz pro forma’, aldus de minister. In de Tweede Kamer is er brede steun voor deze aanpak. “Juist in hectische periode voor de verhuizing naar het verpleeghuis moeten mensen met dementie kunnen blijven rekenen op hun vertrouwde casemanager”, reageert Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en regionale hulp.

Succesvolle lobby voor zorgval
Alzheimer Nederland luidt al langer de noodklok over de zorgval. Naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma De Monitor op 10 december, heeft Alzheimer Nederland haar zorgen onder de aandacht gebracht in de Tweede Kamer. Met succes. Alle Kamerleden spraken tijdens het debat hun zorgen uit tijdens de begrotingsbehandeling op 12 december 2017. De minister beloofde vervolgens met onderzoek én oplossingen te komen. Op 19 januari stuurde de minister hierover een brief waarin hij het voorstel van Alzheimer Nederland als mogelijke oplossing benoemde. Julie Meerveld: “Inmiddels zijn wij twee maanden verder. Daarom hebben wij ook naar aanleiding van dit debat Kamerleden op het hart gedrukt om te pleiten voor een snelle oplossing voor de zorgval”.

Snel duidelijk voor mensen met dementie op wachtlijst
De minister wil bij het oplossen van de zorgval goed kijken naar mogelijke gevolgen. Het CIZ -het Centrum indicatiestelling zorg waar de aanvraag voor de Wlz moet worden gedaan - moet de oplossing goed kunnen uitvoeren en er moet gekeken worden of er meer geld nodig is voor de zorg voor thuis. De minister stuurt in mei 2018 een brief met de definitieve aanpak. Alzheimer Nederland is blij dat de minister met haar oplossing aan de slag gaat. Julie Meerveld: “Wij roepen iedereen op de bureaucratie achterwege te laten en deze oplossing snel in te laten gaan.”