Na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Wij behartigen de belangen van mensen met dementie en hun naasten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Een belangrijke partij op landelijk niveau zijn de leden van de Tweede Kamer. Voornamelijk de leden met de portefeuille zorg in hun pakket.  

Na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar van 2021, zijn alle Kamerleden met deze portefeuille uitgenodigd om op werkbezoek te komen in Odensehuizen en ontmoetingscentra. Zo laten we aan politici zien wat er nodig is om de dementiezorg en -ondersteuning te verbeteren en waar mensen met dementie tegenaan lopen. Odensehuizen en ontmoetingscentra bieden mensen met dementie een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of lichte dementie, hun naasten en buurtbewoners. Dat is hard nodig want we weten dat 70% van de mensen met dementie woont thuis. Caroline van der Plas (BBB), Jeanet van der Laan (D66), Liane den Haan, Kees van der Staaij (SGP), Pepijn van Houwelingen (FvD) en Nicki Pouw-Verweij (JA21) zijn de Kamerleden die gastvrij zijn ontvangen. Ook Hugo de Jonge (CDA) is op werkbezoek geweest in het Odensehuis in Papendrecht. Op de planning staat nog Ockje Tellegen (VVD). 

Naast de kennismakingen met de Kamerleden die zorg in hun takenpakket hebben, zijn er ook kennismakingen gehouden met beleidsmedewerkers van de SGP, D66 en VVD die zich bezighouden met het woonbeleid van Nederland.  

Na de verkiezingen is het tijd voor de formatie van het nieuwe kabinet. Een proces wat aardig wat voeten in de aarde heeft. Julie Meerveld heeft in dit proces een gesprek gehad met informateur Mariëtte Hamer. Ze heeft namens iedereen die leeft met dementie 6 punten ingebracht en toegelicht. De punten gaan over woonvormen voor mensen met dementie, mantelzorgondersteuning, preventie, versimpelen van het zorglandschap, langer meedoen en toegankelijke eHealth.  

Tijdens het programma Restaurant Misverstand zijn de minister van Medische Zorg Tamara van Ark en Kamerlid Lilian Marijnissen van de SP in gesprek gegaan met de medewerkers van Restaurant Misverstand. Actief blijven en lotgenotencontact is heel belangrijk. Van Ark en Marijnissen waren onder de indruk van de deelnemers en hoe zij omgaan met de dementie. Dit was een mooie manier om het belang van passende activiteiten onder de aandacht te brengen en te laten zien dat ook jonge mensen dementie kunnen hebben.  

Ook ná de verkiezingen blijven we actief in contact met de Kamerleden en houden we de ontwikkelingen op de belangrijke thema’s voor mensen met dementie en hun naaste nauwlettend in de gaten.