Nationale Ombudsman brengt rapport over toegang tot zorg uit

ombudsman zorg rapport

De Nationale Ombudsman heeft 14 mei 2018 het rapport “Zorgen voor Burgers” uitgebracht over toegang tot de zorg. Hieruit blijkt dat overheidsinstanties nog te veel denken vanuit hun eigen regels en kaders. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Dat hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren. Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie. Burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. Dit is al veel te lang het geval, het kan en moet nu snel beter."

In het rapport staan voorbeelden die Alzheimer Nederland ook herkent bij dementie: Wachtlijsten voor casemanagement dementie blijven bestaan, ondersteuning vanuit de Wmo is vaak onvoldoende en oplossingen voor de zorgval blijven vooralsnog uit. Goed dat het ministerie van VWS, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) met de aanbevelingen aan de slag gaan. Tegelijkertijd merken wij op, dat als het gaat om de ondersteuning bij dementie, doorzettingsmacht vanuit deze organisaties ontbreekt. Individuele zorgverzekeraars, gemeenten én zorgkantoren zijn nu aan zet om de zorg toegankelijk te maken. Deze instanties wijzen naar elkaar wijzen bij problemen, in plaats van met elkaar de schouders eronder te zetten. Daarom heeft Alzheimer Nederland begin dit jaar drie verschillende focusbrieven opgesteld met daarin concrete punten voor verbetering voor de zorgverzekeraar, de gemeente en het zorgkantoor. Aanknopingspunten die aansluiten bij de oplossingsrichtingen die worden geschetst in uw rapport. Deze focusbrieven zijn tevens aangeboden aan de VNG, ZN én de Tweede Kamercommissie voor VWS.