Nieuw certificaat voor dementievriendelijke gemeenten

Als je als gemeente alles op alles zet om dementievriendelijk te worden, wil je dat logischerwijs ook uitdragen. Omdat Alzheimer Nederland deze gemeenten graag erkenning willen geven, is er een nieuw certificaat voor dementievriendelijke gemeenten ontwikkeld met duidelijke voorwaarden. Dé manier om te etaleren dat de gemeente zich blijvend inzet voor mensen met dementie.     
 
Dementievriendelijk is een dynamisch proces. Het is een beweging waarbij een gemeente niet automatisch voor altijd dementievriendelijk is. Het certificaat is maximaal 4 jaar geldig en na 2 jaar vindt er een tussenevaluatie plaats. 

We gaan de dementievriendelijkheid van gemeenten meten o.a. aan de hand van de Dementiescan. Gemeenten scoren op ten minste 4 thema's uit de Dementiescan op of boven het landelijk gemiddelde. De lokale belangenbehartiger van Alzheimer Nederland is degene die de Dementiescan afneemt en zal meten of de gemeente aan de voorwaarden voldoet. Het bestuur van de regionale afdeling zal vervolgens goedkeuring verlenen en het certificaat uitreiken.  

Het is belangrijk om inzicht te hebben hoeveel dementievriendelijke gemeenten er in Nederland zijn. Als we meer impact maken met een groeiend aantal dementievriendelijke gemeenten draagt dit bij aan het langer thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie, betere ondersteuning voor mantelzorgers en meer dementievriendelijk gedrag van de omgeving. Op “Dementie in Beeld” kan je zien welke gemeenten in Nederland zich dementievriendelijk mag noemen. Een gecertificeerde gemeente krijgt een vergeet-me-nietje en er wordt procentueel aangegeven hoeveel gemeenten dementievriendelijk zijn. 

Voorwaarden voor het verlenen van het certificaat: 

 1. De gemeente wil dementievriendelijk worden en heeft een gemeenschappelijk doel met relevante partners vastgelegd (denk aan: zorg- en welzijnsorganisaties, bibliotheek, dementienetwerk enz.) bijvoorbeeld in een convenant of intentieverklaring;  
 1. De gemeente voert een beleid- en uitvoeringsplan uit gericht op het vergroten van kennis over en omgaan met dementie onder burgers en op het realiseren van dementievriendelijke buurten en wijken; 
 1. De gemeente neemt een actieve rol in het lokale en/of regionale netwerk dementie;  
 1. De gemeente kent voldoende ontmoetingsmogelijkheden voor mensen met dementie en faciliteert deze (doel is 80% bereik voor thuiswonende mensen in de buurt -Nationale dementie strategie-); 
 1. In de gemeente kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers een beroep doen op ondersteuning en begeleiding; * 
 1. Medewerkers van de gemeente zijn geschoold in het herkennen van en omgaan met mensen met dementie; 
 1. De gemeente scoort op ten minste 4 van de volgende thema’s in de Dementiescan op of boven het landelijk gemiddelde.  Het landelijk gemiddelde stijgt naarmate meer gemeenten het gewenste niveau bereiken. Het blijft dus altijd in een opwaartse beweging.  

De thema’s zijn: 

 • Beleid en planvorming 
 • Structuur en afstemming 
 • Ontwikkeling dementievriendelijke gemeenschap 
 • Deskundigheidsbevordering 
 • Ondersteuning mantelzorgers 
 • Dagactiviteiten en respijtzorg 
 • Wonen (vanaf 2024) 

Het eerste thema “kennis van omvang dementie in de gemeente” is uitgesloten omdat het hier om gegevens gaat die via CBS en Alzheimer Nederland zijn te vinden.