Nieuwe handreiking bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen

In september 2020 hebben ActiZ, LOC, NIP, Verenso, V&VN, Zorgthuisnl en Alzheimer Nederland een nieuwe handreiking opgeleverd voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen. Inmiddels zitten we (6 maanden later) in een fase waarin vaccinaties volop worden gezet en we nieuwe inzichten hebben over het regelen van bezoek en sociaal contact van bewoners en hun naasten. Daarom hebben de partijen besloten om een aantal aanpassingen aan de handreiking te doen.

Nu het aantal vaccinaties stijgt en het aantal besmettingen in verpleeghuizen afneemt, wordt steeds meer de vraag hoe de individuele rechten van cliënten geregeld zijn en hoe de handreiking zich verhoudt tot de Wet zorg en dwang. In maart zijn hier Kamervragen over gesteld, er volgt nog een nadere duiding vanuit het ministerie van VWS. Er moet een balans zijn tussen kwaliteit van leven en veiligheid, ook tijdens coronatijd. Het is goed om te beseffen is dat de Wet Zorg en Dwang ook in een lockdown onverkort van kracht blijft. Dat betekent dat de afweging om beperkende maatregelen op te leggen of te blijven hanteren, altijd in overleg moet gebeuren met bewoners, naasten en de cliëntenraad. En dat naasten na het gesprek bezwaar moeten kunnen maken. Dankzij Alzheimer Nederland is de handreiking 'bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen' nu uitgebreid met deze informatie en adviezen voor dit gesprek.

Hulpmiddel

Het uitgangspunt van de handreiking blijft dat iedere locatie zelf mag bepalen hoe zij omgaan met bezoek en sociaal contact tussen bewoners en hun naasten. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden van de bewoners, naasten, vrijwilligers en (zorg)professionals het uitgangspunt is.