Nieuwe website voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie

Onlangs is de nieuwe en overzichtelijke website van het Kenniscentrum voor mensen met een dementie op jonge leeftijd live gegaan. Deze site is er in de eerste plaats voor zorgprofessionals, maar daarnaast ook voor jonge mensen die dementie hebben en hun naasten. Zij kunnen er terecht voor informatie en hulp. Het kenniscentrum zet zich in voor kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals. Andere belangrijke pijlers zijn: belangenbehartiging, kennisontwikkeling en het bewerkstelligen van excellente kwaliteit van de zorg.

Jonge mensen met dementie verdienen immers de erkenning dat hun zorg- en ondersteuningsbehoeften afwijken van die van oudere mensen met dementie. Het kenniscentrum wil deze erkenning met haar leden realiseren. Tevens is de missie om er voor te zorgen dat er aan de specifieke behoeften van deze doelgroep gehoor wordt gegeven middels een passend aanbod van ondersteuning en zorg. Op deze manier voelen jonge mensen met dementie en hun naasten zich gehoord, gewaardeerd en begrepen door de samenleving en is hun kwaliteit van leven erdoor toegenomen. Hoe het kenniscentrum dat realiseert leest u in het beleidsplan ‘Op koers’ voor de jaren 2018 t/m 2022.

Op 5 juni j.l. bestond het platform vijf jaar. Dit eerste lustrum is onlangs gevierd en het was tevens een mooie gelegenheid om het vernieuwde logo en de nieuwe site te presenteren. Op de homepage kun je je onderaan opgeven voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van nieuws en activiteiten.

Vermelding van uw regionale aanbod
Organiseren jullie - als regionale afdeling - speciale bijeenkomsten zoals gesprekgroepen voor deze doelgroep? Laat het a.u.b. weten aan Judith van de Kamp, beleidsmedewerker van het kenniscentrum, via j.vandekamp@alzheimeimer-nederland.nl. Bijeenkomsten e.d. kunnen vermeld worden op de nieuwe site om ze zo extra onder de aandacht te brengen. Jullie reactie is van harte welkom.