Nieuwsbrief voor trainers

samendementievriendelijk

In 2017 hebben we een aantal klankbordgroep bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft een aantal trainers met ons meegedacht, tips gegeven en wensen geuit. Eén van die wensen was het maken van een nieuwsbrief voor trainers met daarin informatie over nieuwe ontwikkelingen, een trainer aan het woord en data waarop toerustingsbijeenkomsten plaatsvinden.

Met die wens zijn we aan de slag gegaan. De nieuwsbrief voor trainers zal vier keer per jaar verschijnen.

Wil je reageren op deze nieuwsbrief of heb je een tip voor een onderwerp in de volgende? Stuur dan een mail naar: saskia.de.jonge@samendementievriendelijk.nl. Vermeld in het onderwerp: nieuwsbrief trainers.