Nu beschikbaar: overzicht netwerken dementie per verzekeraar

Het duurde even maar Alzheimer Nederland heeft de definitieve lijst van dementienetwerken en verzekeraars gekregen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De lijst biedt een overzicht van dementienetwerken in Nederland en welke verzekeraar de preferente verzekeraar is voor dat netwerk. Dit overzicht is handig voor ons - afdelingen, landelijke en regionale belangenbehartigers: met welke zorgverzekeraar moet ik bijvoorbeeld praten over knelpunten in de zorg, over inkoopeisen voor casemanagement dementie in mijn regio, en met wie moet ik om tafel over de focusbrief 2020 en 2021?

Download het overzicht