Onderzoek wonen voor mensen met dementie

Er is een grote wens om langer thuis te blijven wonen, vanuit de mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook vanuit de beleidsmakers. Maar wat is daarvoor nodig? En is thuis het huis waar iemand nu in woont, of is er ook een andere vorm van wonen waar mensen net wat meer ondersteuning krijgen. Misschien kunnen we met een andere woonvorm, de opname in het verpleeghuis wel vermijden. Ken je mantelzorgers, mensen met dementie of zorgprofessionals die het leuk vinden om hierover mee te denken? Stuur ze dan de vragenlijst toe met een aantal vragen over wonen bij dementie. De vragenlijst staat open tot en met 16 maart.

Met de uitslag gaan we een meetlat maken en overhandigen aan het nieuwe kabinet. De wooninitiatieven kunnen naast deze meetlat gelegd worden. Dan weten we of het initiatief aansluit bij de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.