Ontmoedigingsbeleid huishoudelijke hulp

In een aantal gemeenten lopen de wachtlijsten voor de huishoudelijke hulp op en ontstaat er financiële druk op de Wmo budgetten. Er zijn gemeenten, waaronder Amsterdam, waar een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd. Aan nieuwe – financieel daadkrachtige – cliënten wordt gevraagd of ze hun particuliere huishoudelijke hulp kunnen aanhouden. Hierdoor maken ze geen gebruik van de huishoudelijke hulp die uit de Wmo wordt betaald. Door dit ontmoedigingsbeleid worden de wachtlijsten korter en lopen de tekorten in de Wmo minder snel op. Een ontmoedigingsbeleid door de gemeente is niet zonder risico. Huishoudelijke hulp via de Wmo heeft namelijk ook een signaleringsfunctie.

De oplossing is een inkomensafhankelijke bijdrage aan de Wmo maar dat is een besluit dat door het Rijk moet worden genomen. Dit debat moet nog worden gevoerd.  Het ontmoedigingsbeleid mag geen problemen geven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Deel signalen

Als er in jullie gemeenten een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd en het geeft problemen, deel het dan met ons: belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl