Opbrengst gespreksronde Alzheimer Centra na uitzendingen Nieuwsuur

Alzheimer Nederland heeft een gespreksronde langs de vijf Alzheimer Centra gedaan n.a.v. de uitzendingen van Nieuwsuur (oktober en november 2021). In de uitzendingen is de samenwerking tussen onderzoekers en marktpartijen (meer specifiek farmaceutische bedrijven) aan de orde gekomen. Het ging onder andere om de mate van transparantie over dergelijke samenwerkingen en de informatie aan patiënten over deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De uitzendingen waren voor alle Alzheimer Centra directe aanleiding om kritisch te kijken naar eigen samenwerkingen, interne procedures en de transparantie daarover in communicatie. De mate waarin in onderzoek wordt samengewerkt met marktpartijen varieert, het belang om hierover met patiënten goed te communiceren deelt iedereen. Duidelijk is ook dat binnen het grotere geheel de besturen van de Universitair Medische Centra onderzoekers hierin beter moeten ondersteunen. De resultaten van de gespreksronde bespreken we in het eerstvolgende gezamenlijke overleg met de Alzheimer Centra. Daarbij kijken we hoe we dit verder op de agenda houden bij de UMC’s. Op dit moment gaan we na of we in onze eigen procedures, kwaliteitscriteria en subsidievoorwaarden meer eisen moeten stellen aan transparantie.