Rapport Dementiemonitor Mantelzorg 2018 verschenen

Het is zover: het rapport van de Dementiemonitor Mantelzorg is verschenen! Dit jaar werden 4.459 mantelzorgers bevraagd over ondersteuning, belasting, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven.

De belangrijkste uitkomsten op een rij:

  • 1 op de 8 mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zwaar belast of overbelast.
  • Bijna de helft van de mantelzorgers die deelnamen gaf aan dat de zorg voor hun naaste vooral op hen neerkomt.
  • 1 op de 5 mantelzorgers zegt geen ondersteuning te ontvangen van familie, vrienden, buren of kennissen bij de zorg voor hun naaste.
  • Mantelzorgers zijn 2 keer zo eenzaam als de gemiddelde Nederlander.
  • Bij 38% is het aantal sociale contactmomenten verminderd. Verminderde sociale contacten is een risicofactor voor ongewenst gedrag van mantelzorgers jegens de naaste, zo laat de monitor zien. Hierbij gaat het om het verliezen van het geduld, schreeuwen of schelden en in enkele gevallen om ruw behandelen van de naaste.
  • De helft van de mantelzorgers geeft aan dat ze niet wisten dat ze recht hadden op een casemanager dementie.

Lees nu het nieuwsbericht, of download het rapport en de infographic.

Hoe gaan we nu verder?

Nu gaat deel 2 van de rapportages van start: de regiorapporten. We gaan 62 regiorapporten maken waarin de resultaten van die regio worden vergeleken met het landelijke totaal. Zo kan die regio zien hoe het gesteld is met de mantelzorgers en de ondersteuning en zorg voor mantelzorgers en mensen met dementie in die regio. Wil je weten of er voor jouw regio een rapport wordt gemaakt? Zie de lijst van regio’s die een eigen rapportage ontvangen.

Hoe kun je inspelen op het verschijnen van je regiorapport? 3 stappen

  1. Agendeer de uitkomsten van de monitor bij je overleggen met gemeenten en dementieketens
  2. Vraag hen wat ze van de uitkomsten vinden en welke acties ze hieraan verbinden

  3. Agendeer een voortgangsupdate: hoe staat het met de geplande acties?

De regiorapporten verschijnen naar verwachting in januari 2019.