Reactie Alzheimer Nederland op 'Kamerbrief lessen voor verpleeghuizen rond COVID-19'

Een goed evenwicht tussen het medisch noodzakelijke en het menselijk wenselijke. Dat is een van de lessen van minister Hugo de Jonge in zijn brief aan de Kamer van 16 juli 2020. In de brief gaat hij in op de genomen coronamaatregelen en het te voeren beleid binnen verpleeghuizen bij een eventuele tweede coronagolf. Alzheimer Nederland gaat verder in haar standpunt en vindt dat de kwaliteit van leven voorop moet staan. Zij pleit voor maatwerk en wil nooit meer een generieke bezoekersstop. Directeur Gerjoke Wilmink: ‘We hebben gezien hoe lastig het voor een deel van de verpleeghuizen was om versoepelingen door te voeren en de deuren weer open te zetten voor bezoek. Ook als er geen besmettingen (meer) waren. We hebben inmiddels meer kennis en inzicht hoe je gerichter en gedifferentieerder per afdeling maatregelen kunt nemen, als dat nodig is.'

Lees onze hele reactie op alzheimer-nederland.nl