Reactie Alzheimer Nederland op Prinsjesdag

Reactie Alzheimer Nederland op Prinsjesdag

Op 18 september 2018 presenteerde het kabinet haar plannen voor 2019 tijdens Prinsjesdag. Veel van deze plannen waren al bekend: het aanpakken van eenzaamheid, verbeteren van mantelzorgondersteuning, het tegengaan van de zorgval en het stimuleren van nieuwe woon-zorgvormen voor ouderen. Julie Meerveld: “De ambities van het kabinet zijn helder en kunnen rekenen op de steun van Alzheimer Nederland. Wel maken wij ons zorgen over hoe en wanneer het kabinet de plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren”. 

Lees het hele bericht op alzheimer-nederland.nl.