Regionale Hulp en collecte zoeken naar win-win

De regionale afdelingen en Collecte gaan meer samenwerken. Beiden hebben een landelijk dekkend netwerk en zitten in de haarvaten van de samenleving. Onlangs organiseerden Arno van Gemert (teamleider collecte & acties derden ) en Sandra Conijn (teamleider regionale hulp) een brainstormsessie. Hierbij waren meerdere afdelingsvrijwilligers aanwezig, waaronder ook enkele collecte-coördinatoren. Zij bespraken de wederzijdse wensen en mogelijkheden. Afdelingen willen graag meer bekendheid voor hun regionale werk, zoals de Alzheimer Cafés of voorlichting. Ook kunnen zij vaak extra vrijwilligers gebruiken. Collecte zoekt altijd extra collectanten. Bovendien doen zij steeds meer aan online collecteren, wat zeker in corona tijd heel belangrijk is. Door bijvoorbeeld samen op te trekken op het gebied van PR & Communicatie zou voor beide partijen veel winst behaald kunnen worden. Dit is slechts één van meerdere ideeën die naar voren kwamen tijdens de brainstorm. Het smaakt dus naar meer. Na de zomervakantie worden de eerste concrete acties opgepakt. Daarnaast wordt een plan gemaakt om structureel meer samen te werken.

Meer informatie? Mail naar s.conijn@alzheimer-nederland.nl