Resultaten enquête onder belangenbehartigers: samen blijven optrekken

Resultaten enquête onder belangenbehartigers: samen blijven optrekken

Eind vorig jaar is belangenbehartigers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Met de uitvraag wilden we een antwoord geven op kenmerken, werkwijzen en behoeften van deze groep vrijwilligers. Maar ook hun mening over deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, zichtbaarheid en enkele inhoudelijke thema’s (oa dementiemonitor, dementievriendelijk, focusbrief). 58 belangenbehartigers hebben de vragenlijst ingevuld. Conclusies waren onder andere dat belangenbehartigers hun tijdsbesteding goed op orde hebben, goed in de dementienetwerken en gemeenten zitten en daar nog wat meer in willen verdiepen. Belangrijke aanbeveling was goed blijven informeren en afstemmen met de regionale afdelingen, zodat we samen een succesvolle lobby kunnen blijven voeren.

Wil je het rapport ontvangen? Stuur dan een mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl