Resultaten gebruikersonderzoek Vrijwilligersplein

Resultaten gebruikersonderzoek Vrijwilligersplein

Ben jij bekend met het Vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland? Dat is een van de vragen die wij in een korte vragenlijst stelde aan alle vrijwilligers. Wij benieuwd zijn hoe jij het Vrijwilligersplein gebruikt en wat je ervaringen hiermee zijn. Graag delen we de resultaten met je.

De meeste reacties komen van vrijwilligers van 60 jaar en ouder die als vrijwilliger werken in het Alzheimer Café of in een afdelingsbestuur. Het is opvallend dat van alle ondervraagden 36% aangeeft nog nooit het Vrijwilligersplein te hebben bezocht, bijna 50% geeft aan dat dit is omdat ze niet van het bestaan van het Vrijwilligersplein wisten! Dat verbaast ons, gezien het Vrijwilligersplein dé plek is waar je alle benodigde informatie, materialen en overige praktische informatie kunt vinden. Ook geeft een grote groep aan (20%) dat ze simpelweg geen tijd hebben om het Vrijwilligersplein te bezoeken. Het blijkt dus dat we nog werk te doen hebben als het gaat om de bekendheid van het Vrijwilligersplein onder onze vrijwilligers.

Gelukkig zijn er ook veel vrijwilligers die het Vrijwilligersplein wél bezoeken. Daar zijn we blij om! Bijvoorbeeld omdat ze documenten of andere materialen zoeken (27%), op zoek zijn naar actualiteiten (25%) of omdat ze andere praktische informatie nodig hebben voor hun vrijwilligerswerk (22%). Slechts een handjevol vrijwilligers bezoekt het Vrijwilligersplein om zich te laten inspireren. Een interessante vraag is dan: laat men zich niet inspireren of zijn er te weinig inspiratieverhalen?

Al met al beoordelen jullie het Vrijwilligersplein met een 8, dat is een mooi cijfer! Toch vinden wij het belangrijk dat het plein voldoet aan jullie verwachtingen. Daarom gaan we de komende maanden aan de slag en om het Vrijwilligersplein nog toegankelijker, duidelijker en interessanter te maken. Maar het belangrijkste is vooral dat alle Vrijwilligers weten van het bestaan van het Vrijwilligersplein! Dit alles kunnen we alleen met jullie input en ervaringen. We bedanken iedereen die de tijd genomen heeft de vragenlijst in te vullen.