Resultaten waarderend onderzoek Alzheimer Cafés

Olga Plokhooij & Soraya Arou-Gouya hebben voor Alzheimer Nederland waarderend onderzoek gedaan naar de Alzheimer Cafés. Het doel: komen tot een door vrijwilligers gedragen advies over de toekomst van het Alzheimer Café waarbij geleerde lessen in kaart zijn gebracht en worden benut. Aan de hand van deskresearch, een digitale enquête, interviews, herhaaldelijke input van de begeleidingsgroep én twee online dialoogsessies is het rapport tot stand gekomen. Download volledig rapport.

Dank aan alle honderden vrijwilligers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
 

Samenvatting

Is het Alzheimer Café nog van deze tijd? 
Jazeker! De onderzoekers concluderen dat het concept Alzheimer Café in de basis nog altijd staat en zeer wordt gewaardeerd. Het concept voelt soms wat verouderd aan, maar zij zagen duidelijk dat de meest kenmerkende aspecten eigenlijk altijd worden geïmplementeerd: de vaste indeling, de laagdrempeligheid, veiligheid en vertrouwdheid van het Alzheimer Café, de informatievoorziening én onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Kunnen we ook dingen verbeteren? 
Tijdens de interviews werden veel vragen gesteld over de grootte, bereik, vastleggen van gegevens, de primaire doelgroep en het betrekken/bereiken van mensen met dementie. Maar ook over de rol van het Alzheimer Café ten opzichte van andere initiatieven én de naamgeving. Daarnaast kwam de behoefte aan meer onderlinge uitwisseling en andere vormen van inspiratie en training duidelijk naar voren.

Worden we daar blij van? 
Er is veel passie, kennis & kunde en motivatie onder de vrijwilligers die de Alzheimer Cafés organiseren. En het gaat dus ook gewoon al heel erg goed. 
Wat er nodig is, is het vaststellen van de visie op het Alzheimer Café anno nu, maar vooral extra ondersteuning in de vorm van onder meer onderlinge uitwisseling, inspiratie en training. 

Wat gaan Adviseur Innovatie (Saskia Jansen) en de Regiocoördinator Midden-West (Liesbeth van de Krol) op korte termijn doen?

  • Er zijn drie officiële naamgevingen voor het Alzheimer Café: Alzheimer Café, Alzheimer Trefpunt en Alzheimer Theehuis. Met betrekking tot de naam ‘Alzheimer Theehuis’ zijn er leerpunten, daar gaan we ons verder op beraden;
  • Luisteren naar de oproep om geen middelen meer te verspillen door ongevraagde zendingen te sturen. Te beginnen bij de komende editie van Alz. Magazine: die sturen we niet meer toe. Jullie kunnen straks zelf de gewenste hoeveelheid bestellen via de webshop;
  • Ook dit jaar weer landelijk campagne te voeren in september (met dit jaar de insteek: ‘wat is een Alzheimer Café, wat kan ik daar vinden/halen/brengen?’). Meer informatie vind je vanaf half september op de campagnepagina.
  • Het aanbod aan onderlinge uitwisseling, trainingen en andere workshops opfrissen en uitbreiden. Denk hierbij aan de cursus tot gespreksleider en nieuwe workshops/trainingen op basis van de input en opgehaalde behoeften.

Dit najaar gaan we graag verder met je in gesprek over de uitkomsten, mogelijkheden en kansen. Hoe?

  • Door drie online sessies waarin onderzoekster Olga Plokhooij al je vragen over het onderzoek kan beantwoorden;
  • Door middel van een aantal regio-overleggen. Voor alle bestuursleden én Alzheimer Café/Trefpunt/Theehuis coördinatoren & vrijwilligers.

Inschrijven voor één van deze regio-overleggen kan via de agenda, hier kun je je ook inschrijven voor één van de sessies met Olga Plokhooij. Lukt inschrijven niet? Raadpleeg je regiocoördinator. We verwelkomen je graag!

Voor meer informatie neem contact op met: