Slotbijeenkomst “Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie”

Wat zijn de projectresultaten en ervaringen van de 23 gemeenten die hebben meegedaan aan het ZonMw-programma 'Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' (ADMD)? Tijdens deze bijeenkomst kwamen projectleiders en overige betrokkenen bij elkaar om hun opbrengsten te presenteren en elkaar zo te inspireren en te motiveren. In de middag konden anderen online aansluiten bij een tafelgesprek over vragen als hoe je dagactiviteiten faciliteert en wat daarbij wel en niet werkt. En hoe zorg je ervoor dat een dagactiviteit blijft bestaan? Tijdens de bijeenkomst is ook de herziene en verder uitgebreide editie van de ‘Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie’ gelanceerd. Hier een impressie van de dag.