Sluitende aanpak dementie in gemeenten bij verward gedrag

Op de foto: Fred Cohen (voorzitter afdeling Amsterdam) en Angelien Horn (lid klankbordgroep)

Gemeentes zijn vanaf 1 oktober dit jaar verplicht een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te hebben. Meestal wordt dan gedacht aan mensen met psychiatrische problematiek. Maar ook bij mensen met dementie kan dit spelen. Het kan dan gaan om een ontregelde situatie in het dagelijks leven maar ook om een nachtelijke crisissituatie.

Afdeling Amsterdam: met aanjaagteam aan de slag

Alzheimer Nederland afdeling Amsterdam heeft op 6 juli tijdens de bijeenkomst #IKZIEJOU in Amsterdam aandacht gevraagd voor deze doelgroep. Tijdens deze bijeenkomst stond de stand van zaken rondom het beleid verward gedrag in Amsterdam centraal en de bevindingen van een klankbordgroep verward gedrag. De afdeling vroeg aandacht voor de doelgroep via een workshop, maar heeft daarnaast ook adviezen gegeven vanuit de klankbordgroep. De adviezen van de klankbordgroep zijn die middag aangeboden aan José Manshanden (directeur GGD Amsterdam & voorzitter Aanjaagteam). Het adviesrapport bevat persoonlijke ervaringsverhalen van diverse doelgroepen voor een sluitende aanpak bij verward gedrag.

Vier speerpunten bij aanpak verward gedrag

Alzheimer Nederland legt de nadruk op de volgende preventie-activiteiten:

1. denk aan trainingen Samendementievriendelijk

2. kaartje met omgangstips onder de aandacht brengen

3. tijdige diagnose

4. tijdige inzet van casemanagement dementie, huisarts en wettelijk vertegenwoordiger

Tips voor verdieping

- Lees hier de aanbevelingen van afdeling Amsterdam voor haar gemeente om tot een sluitende aanpak bij verward gedrag bij dementie te komen

- Beleid rondom verward gedrag is één van de punten (punt 8) uit de Focusbrief 2018 voor gemeenten