Sluiting Alzheimer Cafés tot en met 10 november. Advies om kleinschalige ontmoetingen te organiseren.

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober heeft Alzheimer Nederland besloten om de Alzheimer Cafés/Trefpunten/Theehuizen te sluiten. Dit geldt tot en met 10 november. Alle Alzheimer Cafés wordt geadviseerd om kleinschalige ontmoetingen (Klein Café) aan te bieden en/of online alternatieven.

We weten dat het heropenen van de Alzheimer Cafés heel belangrijk is voor de bezoekers en dat het echte contact door hen enorm is gemist. We begrijpen dat mensen voor zichzelf de afweging maken om het mogelijke risico op corona voor lief te nemen en toch naar deze bijeenkomsten te gaan. Alzheimer Nederland voelt echter een morele verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van zowel de bezoekers als de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de corona-maatregelen effect hebben. Vandaar dat het advies toch is om alle Alzheimer Cafés/Trefpunten/Theehuizen tot en met 10 november gesloten te houden.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

We vinden dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de maatregelen na te leven. Tegelijkertijd zien we dat mensen thuis verkommeren. We mogen 30 personen toelaten maar dat is best wel spannend en we hoeven de grenzen van wat mag niet op te zoeken. Kijk daarom, waar mogelijk en nodig, om kleine cafés te organiseren. Dit zijn kleine groepen van maximaal 10 personen inclusief de vrijwilliger(s), met uitsluitend de focus op lotgenotencontact. Op die manier bieden we, daar waar het kan, de mogelijkheid aan mensen met dementie en hun mantelzorgers om hun verhaal kwijt te kunnen, om lotgenoten te ontmoeten. Alles uiteraard conform de RIVM-richtlijnen. Is er veel belangstelling, organiseer dan vaker een klein café. Zie voor meer informatie over de kleine cafés versie 8 van het draaiboek, pagina 7.

Een voorbeeld uit de praktijk: Afdeling Midden-Brabant gaat door met het regionale online Alzheimer Café. Hier worden alle gespreksleiders uit de regio bij betrokken; alle lokale cafés zijn dus vertegenwoordigd in het regionale Alzheimer Café. Daarnaast gaan sommigen van hen, bijvoorbeeld Alzheimer Bommelerwaard, lokaal kleine ontmoetingen organiseren. Ook afdeling Amsterdam & Meerlanden kiest voor een dergelijke opzet.

Alternatieven 

Lukt het organiseren van een klein café niet, kijk dan naar wat jullie wel kunnen doen om de bezoekers van je Alzheimer Café te ondersteunen. Verwijs mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor door naar de Alzheimer Telefoon, bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. Of organiseer zelf een telefonisch of online aanspreekpunt. Wil je een online café aanbieden: voorbeelden hiervan zijn inmiddels ruim voorhanden. Kijk op de website van Alzheimer Nederland en op het Vrijwilligersplein. Wees creatief, blijf in contact! 

We vinden dit een hele lastige tijd en ook moeilijk om te ‘beslissen voor’. We zijn ontzettend blij met de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés. Frustrerend om open te gaan en dan weer dicht te moeten. Tegelijkertijd vinden we dat we de maatregelen strikt moeten hanteren, niet de grenzen moeten opzoeken, zodat de kans dat het gaat lukken zo groot mogelijk is. Waar we dan goed aan doen is een dilemma. De ene vrijwilliger laat weten helemaal achter sluiting van de cafés te staan, de andere vrijwilliger vindt dit veel te ver gaan en wil zelf de keuze maken. We moeten het hier samen over blijven hebben en een balans proberen te vinden tussen het grote belang van het live contact en de veiligheid. 

Voor nu is het advies: kijk naar opzet van een Klein Café, ontmoetingen in klein verband, online en andere alternatieven. Probeer in contact te blijven met je bezoekers. Hopelijk kunnen we door met elkaar deze maatregelen te nemen snel weer open. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen met een update als dit nodig is, in ieder geval voor de periode na 10 november. We horen graag jullie ervaringen en signalen.

Bedankt!

Julie Meerveld, Sandra Conijn, Saskia Jansen, Eleonoor de Boevère, Liesbeth van de Krol, Helma Thijssen, Klaasje Voskuil en Karin van der Velden.