Start onderzoeksproject ABOARD

Op 7 april wordt het startschot gegeven voor een groot landelijk onderzoeksproject: ‘ABOARD’. Dit is een samenwerking van meer dan dertig partners, waaronder Alzheimer Nederland, met als uiteindelijke doel om ‘de ziekte van Alzheimer te stoppen, voor het start’.  ABOARD is het eerste project dat van start gaat als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van VWS.

Samen Alzheimer stoppen voor het start

Het doel van ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease) is om de ziekteprocessen van de ziekte van Alzheimer te stoppen voor deze leiden tot dementie. Dit wil het project bereiken door onder andere: het verbeteren van diagnostiek, het ontwikkelen van risicoprofielen op maat ten behoeve van behandeling op maat (in de toekomst) en meer aandacht te geven aan preventie. Het project ABOARD heeft een looptijd van vijf jaar.

Onze taken

Alzheimer Nederland heeft een belangrijke rol in het project. We zijn trekker van een werkpakket over communicatie en implementatie. Zo zien we bijvoorbeeld kansen in de communicatie over leefstijlinterventies, zodat mensen weten wat zij zélf kunnen doen om het proces van dementie te vertragen en hopelijk te voorkomen. Ook willen we meer aandacht voor de vroege signalen van dementie. Zodat mensen deze herkennen en de mogelijkheid krijgen van een snelle diagnose. Verder is het  belangrijk om het thema en de resultaten van het project onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals en beleidsmakers. Voor het bereiken van de doelstellingen gaan we vooral veel gebruikmaken van de communicatiekanalen van de partners.

Start

Onze  betrokkenheid zie je ook meteen terug als je de website van het project bezoekt: www.aboard-project.nl. Hier vind je ook meer informatie en een animatie-video over het project.