Start pilot bezoekersregeling verpleeghuizen

Pilots van start voor bezoekersregeling verpleeghuizen

Er wordt voorzichtig gekeken hoe de bezoekersregeling voor verpleeghuizen aangepast kan worden, maar het kabinet wil niet teveel hoop wekken. Dat bleek tijdens het coronadebat van afgelopen woensdag. Hiermee wordt gehoor gegeven aan ons pleidooi om in uitzonderingsgevallen en met de juiste bescherming een mantelzorger per bewoner toe te laten.

Starten met pilots

Het advies van het Outbreak Management Team is om te starten met pilots op verschillende plekken en met verschillende varianten. Het zal dan gaan om verpleeghuizen waar het aantal besmettingen beperkt is gebleven en waar strikte hygiënemaatregelen nageleefd kunnen worden. Bezoek, waarschijnlijk een vast contactpersoon, moet op afspraak komen. En kan plaatsvinden in aparte ruimtes, zodat er geen grote stromen mensen door de gang lopen. Op 6 mei wordt een definitief besluit verwacht zodat de pilots op 11 mei kunnen starten. Het kan zijn dat naar aanleiding van de pilots in sommige regio's meer mogelijk is dan in andere, afhankelijk van de besmettingsgraad in die regio.