Te weinig kennis in gemeenten over dementie

Op 4 december 2017 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau de rapportage ‘Burgers (de)centraal' over het sociaal domein. Net als bij het eerdere SCP-rapport Zicht op de Wmo 2015, van 25 oktober 2017, blijkt dat gemeenten nog te weinig kennis hebben van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Het SCP geeft aan dat gemeenten zoeken naar mantelzorgondersteuning op maat, naar gericht aanbod van dagbesteding en de juiste ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Kennis van dementie is cruciaal om de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Meer variatie in dagbesteding nodig

Gemeenten geven aan dat veel mantelzorgers te lang doorgaan met zorgen en hierdoor overbelast raken. De drempel voor ondersteuning blijkt hoog. Tegelijkertijd willen gemeenten voorkomen dat mantelzorgers hun naasten ‘te vroeg’ aanmelden voor zwaardere dagbesteding en zijn daarom op zoek naar ‘lichte vormen’ van dagbesteding. Dagbesteding waarbij wordt gekeken naar wat mensen met dementie nog wél kunnen, waarin zij vertrouwd raken met dagbesteding en langer onderdeel blijven van hun buurt. Gemeenten zoeken daarom naar nieuwe vormen van mantelzorgondersteuning. Kleine gemeenten willen ervaringsgroepen opzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast willen zij begeleiding organiseren door getrainde vrijwilligers en een telefoonnummer openstellen voor meldingen bij een niet-pluisgevoel bij beginnende dementie. Alzheimer Nederland roept gemeenten op om ervaringen en kennis met elkaar te blijven delen.

Kennis over dementie van groot belang

Uit het rapport blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is om ondersteuning op maat te organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland pleit daarom voor dementievriendelijke gemeenten, waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Waar de gemeente begeleiding op maat mogelijk maakt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en tevens de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap vergroot. In de focusbrief 2017 van Alzheimer Nederland vindt u de zeven belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten.