Terugblik casemanagement dementie in 2017, hoe staan we ervoor?

Casemanagement dementie terugblik 2017

Er is dit jaar door zo’n ruim 170 belangenbehartigers van 48 regionale afdelingen hard gewerkt aan de lobby voor kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig casemanagement dementie.
Met elkaar houden we de wens van de patiënt als vertrekpunt. Dat sterkt ons in ons standpunt. Daarnaast is mede door het landelijk actieplan casemanagement dementie meer draagvlak gekomen voor het goed organiseren van casemanagement dementie in Nederland. Uit onderzoek van Robbert Huijsman, projectleider van het landelijk actieplan casemanagement dementie, kwam dit jaar naar voren dat er in Nederland 4 modellen en 14 varianten van casemanagement dementie zijn. De conclusies waren duidelijk: onwenselijk en niet uit te leggen voor mensen met dementie en hun naasten. Uit onze uitvraag onder jullie bleek dat 3 varianten uit model 1, het zogenaamde all the way model: een vaste begeleider van begin tot eind, de absolute voorkeur genoten. Dit was voor ons een belangrijke basis. Er is vervolgens vanuit het landelijk actieplan casemanagement dementie een werkgroep samengesteld die tot reductie van het aantal casemanagementmodellen diende te komen. Hieruit bleek dat ook hier deze 3 varianten uit model 1 de voorkeur genieten. Dat is een positieve eerste stap in de keuze voor de modellen. Alzheimer Nederland zal onze speerpunten 1. continuïteit 2. deskundigheid en 3. onafhankelijkheid van casemanagement dementie als toetssteen voor deze varianten blijven nadrukken. Wij hopen dat jullie dit met ons blijven doen.

Het landelijk actieplan casemanagement dementie loopt inmiddels naar een einde toe. Dit actieplan is ontstaan op aandringen van Alzheimer Nederland vanwege de wachtlijsten voor casemanagement dementie, het ontmantelen van diverse casemanagementorganisaties en ontslagen bij casemanagers dementie. Samen met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, NZA en andere stakeholders is gewerkt aan rust en herstel en verbeteringen in de inkoop van dementiezorg. Eind januari 2018 wordt dit traject bij VWS afgerond. In het signaalteam van begin december 2017 hebben wij aangegeven niet tevreden te zijn over de resultaten van het actieplan: het gebruik van casemanagement dementie is afgelopen 1,5 jaar afgenomen en de wachtlijsten zijn amper teruggebracht. Alzheimer Nederland weet daarnaast uit onderzoek onder mantelzorgers dat de helft van de mantelzorgers niet op de hoogte is dat casemanagement dementie in je basisverzekering zit. Doel van alle inspanningen dient te zijn dat mensen thuis er daadwerkelijk iets van merken: dat wachtlijsten zijn opgelost, dat mensen met dementie en hun naasten goed geïnformeerd zijn en dat het gebruik is toegenomen.

De actuele discussie over de zorgval bij mensen met dementie (lees hier meer daarover), verscherpt de discussie daar nog sterker over. Lees ook hier het artikel in Seniorenwijzer.eu. Het programma De Monitor besteedde hier op zondag 10 december uitgebreid aandacht aan. Ook in het signaalteam zijn casussen over de zorgval aan de orde geweest. Op de facebookpagina van Alzheimer Nederland zijn meer dan 800 reacties hierover binnengekomen. Het probleem is duidelijk merkbaar bij onze achterban. De bal ligt nu bij het kabinet om snel tot oplossingen te komen. Voor mensen met dementie die nog thuis wonen is dit een onhoudbare situatie.

We blijven met elkaar in 2018 door het beeld lopen voor hoogwaardig casemanagement dementie. Jullie steun daarin is onmisbaar. Doe je weer mee?