Terugblik Provinciale Verkiezingen

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Grote winnaar is de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas. Indirect wordt met deze verkiezingen ook de nieuwe Eerste Kamer gekozen. Deze monsterzege van de BBB heeft dus ook gevolgen voor de politieke verhoudingen op landelijk niveau.

Voorlopige uitslag

Op basis van de voorlopige uitslag komt de BBB de Eerste Kamer binnen met 16 zetels. De samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA komt ook uit op 15 zetels, terwijl de VVD 10 van de 12 zetels overhoudt. De andere coalitie partijen hebben ook geen goede verkiezingen gehad: D66 en CU verloren een deel en CDA verloor zelfs bijna de helft van hun zetels. De coalitie had al geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar zakt nog verder. Dit betekent dat het Kabinet voor het goedkeuren van nieuwe wetsvoorstellen (waaronder begrotingen) achtereenvolgens een meerderheid moeten halen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het wordt voor de zittende regering niet gemakkelijker om te besturen.

Nieuwe coalities

Op dit moment worden in de provincies de eerste verkenningsgesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe coalities. De BBB zal, als winnaar in alle provincie, het initiatief nemen in de onderhandelingen. Met veel nieuwkomers en slinkende gevestigde partijen wordt het vormen van coalities ingewikkeld. We gaan met veel interesse de onderhandelingen volgen, aangezien de provincie bijvoorbeeld gaat over de bouw van dementievriendelijke woningen. Zo worden bijvoorbeeld de regionale woondeals gesloten. In deze woondeals maken provincies afspraken met het Rijk en gemeenten over het aantal nieuwe woningen dat wordt bijgebouwd en waaraan deze woningen moeten voldoen. We gaan namens de voorzitters van de regionale afdelingen een mooie brief sturen aan de onderhandelaars waarin we aandacht vragen voor het bouwen van dementievriendelijke woningen. Hopelijk komt het vervolgens ook in de coalitieakkoorden terecht. Wordt vervolgd!  

Rapportage

In een rapportage over de verkiezingsavond is in het NRC te lezen dat men zich in Drenthe niet alleen zorgen maakt over de mogelijke uitkoop van buren. Zo is daar de vergrijzing ook een thema. BBB wil van Drenthe een ‘dementievriendelijke’ provincie maken. Björn Schütte (kandidaat namens BBB): ‘’Dat zijn onze opa’s en oma’s die in steeds stillere dorpen wonen. We moeten investeren in werk, vervoer, voorzieningen en huizen op het platteland. Zodat er reden is voor onze generatie om hier te blijven.” Ook de dag na de verkiezingen was het feest bij BBB. De NOS maakte een reportage van de overwinningsbrunch, waar Caroline van der Plas een Vergeet-me-nietje speldje droeg.

Voor meer informatie neem contact op met: