Hoe scoort de communicatie en informatievoorziening?

Terugkoppeling communicatieonderzoek

Wat vind jij van de communicatie en informatievoorziening vanuit het landelijk bureau naar de vrijwilligers? Dat was de vraag die we beantwoord wilde hebben in het communicatieonderzoek. Vanuit verschillende kanten hoorden we dat jullie veel informatie ontvangen en het soms onduidelijk is wat er van je verwacht wordt. Daar moeten we iets aan veranderen. Ik neem je graag mee in de belangrijkste resultaten n.a.v. het onderzoek en gesprekken op de regio-overleggen. En nog belangrijker: wat zijn verbeterpunten.

De huidige communicatiemiddelen

We hebben verschillende communicatiemiddelen, allen met een ander doel. Informeren, activeren of juist inspireren. Je ontvangt niet alles, dat is afhankelijk van jouw vrijwilligersfunctie. Een Alzheimer Café Bulletin is bijvoorbeeld niet relevant voor een vrijwilliger voorlichting. En andersom: het voorlichters Bulletin is niet relevant voor Alzheimer Café vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen de meeste informatie wel, zodat zij op de hoogte zijn wat er speelt bij Alzheimer Nederland.

In de afbeelding bovenaan dit artikel zie je de verschillende communicatiemiddelen vanuit het landelijk bureau naar vrijwilligers.

 

Achtergrond onderzoek

Het communicatieonderzoek vond plaats van 10 februari – 3 maart 2022. 278 vrijwilligers namen deel aan het onderzoek. Dit is ongeveer 10% van de genodigden. Van de deelnemers heeft 30% een functie in het bestuur, 60% een functie als Alzheimer Café vrijwilliger en 35% een overige functie. Er is overlap tussen deze groepen omdat iemand meerdere functies kan vervullen.

Belangrijkste resultaten

  • Men ontvangt informatie het liefst via e-mail/nieuwsbrief. Het bestuur geeft significant vaker aan ook graag informatie te willen ontvangen via het Vrijwilligersplein.
  • In zowel het onderzoek als de regio-overleggen geeft een deel van het bestuur aan teveel informatie te ontvangen en dat onduidelijk is wat men met de informatie moet.
  • 53% van alle respondenten geeft aan het Vrijwilligersnieuws te ontvangen. Dit het belangrijkste communicatiemiddel vanuit het landelijk bureau voor het informeren van vrijwilligers
  • 73% van het bestuur geeft aan de nieuwtjes te ontvangen. De nieuwtjes worden maandelijks naar alle secretarissen verstuurd.
  • 22% bezoekt nooit het Vrijwilligersplein en 18% is hier niet bekend mee (=40%). Dit beeld is zichtbaar in alle doelgroepen, alhoewel vrijwilligers met een bestuursfunctie het Vrijwilligersplein het meest bezoeken.
  • Slechts 57% is positief over het Vrijwilligersplein. Mensen die neutraal (37%) of negatief (6%) zijn, vinden het soms lastig om informatie te vinden.
  • 70% zegt dat de informatie inhoudelijk voldoende relevant is voor het uitoefenen van het Vrijwilligerswerk

En nu verder…

Op basis van bovenstaande resultaten gaan we aan de slag met een aantal verbeterpunten:

1. Coördinatie van de communicatie

We ontwikkelen een communicatieplanning. Wat (middel) wordt er wanneer (timing) verstuurd naar wie (doelgroep) met welk doel. Zo krijgen wij beter grip op de communicatie naar vrijwilligers en kunnen we dit beter stroomlijnen voor jullie.

2. Briefhoofd voor e-mail

We ontwikkelen een standaard briefhoofd waarin de ontvanger direct kan zien aan wie de e-mail gericht is, wie deze – ter informatie – nog meer ontvangt, wat de urgentie is en welke actie verwacht wordt. Dit moet bijdrage aan meer duidelijkheid voor de ontvanger.

3. Onderscheidend sjabloon

Zoals je in de afbeelding kunt zien zijn onze communicatiemiddelen niet voldoende onderscheidend. Je ziet niet in één oogopslag het verschil tussen de nieuwtjes, Alzheimer Café bulletin of Voorlichters Bulletin. We ontwikkelen voor de diverse communicatiemiddelen een duidelijk en onderscheidend sjabloon. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de ontvanger.

4. Vrijwilligersplein

We gaan de komende periode kijken hoe we het Vrijwilligersplein beter onder de aandacht kunnen brengen bij Vrijwilligers. Daarnaast willen we ook investeren in verbetering van het platform. Er staat veel informatie op en het is niet altijd duidelijk waar je moet zijn voor welke informatie. De zoekfunctie laat ook nog te wensen over.

Voor meer informatie neem contact op met: