Thuiszorg biedt geen hulp bij eten en drinken

Door tijdgebrek mogen thuiszorgmedewerkers van hun leidinggevenden nauwelijks hulp bieden aan mensen met dementie bij eten en drinken. Terwijl dit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wel kan. Alzheimer Nederland krijgt steeds meer signalen van bezorgde mantelzorgers die merken dat hun naaste met dementie te weinig eet en/of drinkt. Tegelijkertijd wordt een indicatie voor ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) pas in een te laat stadium gegeven.

Op de website van Alzheimer Nederland is het hele artikel te lezen.