Top 3 meerjarenplannen van dementienetwerken

Aan welke onderwerpen wordt het hardst gewerkt door dementienetwerken? Deze vraag stond centraal bij alle plannen die netwerken dementie in 2018 bij zorgverzekeraars hebben ingediend. 

Dementiezorg voor Elkaar zocht deze vraag uit. In totaal zijn 30 meerjarenplannen bekeken, dat is ongeveer de helft van alle dementienetwerken. Uit de analyse blijkt dat casemanagement dementie, samenwerking in de keten en deskundigheidsbevordering de belangrijkste thema’s zijn. De 3 grootste inhoudelijke knelpunten zijn de wachtlijsten in de verpleeghuizen, kennis van professionals en de zorgval. De organisatie en financiering van de netwerken is zeer divers. Gemiddeld zijn zo’n 5 varianten gevonden. Wat opvalt is dat de plannen over het algemeen heel ambitieus zijn maar weinig concreet.

Het rapport eindigt met de conclusie dat zorgverzekeraars in gesprek gaan met de netwerken om de plannen te verduidelijken en concretiseren.

Lees het hele rapport

Lees ook:

Minister, stel Wet Zorg en Dwang niet uit!

Lees meer

Wachtlijstregistratie casemanagement dementie nog niet op orde

Lees meer

Eerste migranten casemanagers in Noord Brabant

Lees meer