Tussenrapportage wetenschappelijk onderzoek

onderzoek dementie

De vrijwilligers van de afdelingen van Alzheimer Nederland hebben in 2017 drie onderzoeksprojecten geadopteerd, met het geld dat is overgehouden uit de kaderbedragen. Ieder jaar rapporteren de onderzoekers aan Alzheimer Nederland over de voortgang van hun project. In dit artikel delen we wat aansprekende resultaten.

Betere zorg: via het Deltaplan Dementie
Het project ‘Betere zorg’, bestaat uit tien onderzoeken die allemaal mede gefinancierd werden door Alzheimer Nederland. De resultaten van drie van deze projecten, lichten we eruit.

  • Beter thuis met dementie
    Beter thuis met dementie is een vakantieweek voor mensen met dementie en de partner. De resultaten van deze cursus zijn nog niet bekend, maar de deelnemers waren enthousiast. Dat bleek wel uit een rapportage over deze cursus door KRO Brandpunt. Door de positieve resultaten is de cursus, in ieder geval voorlopen, opgenomen in het aanbod van zorgorganisatie Laurens
  • InLife
    InLife is een platform waarmee mantelzorgers een zorgkring kunnen opbouwen van familie en vrienden. Zo wordt hulp vragen en elkaar op de hoogte houden veel makkelijker. De eerste resultaten lieten zien dan mantelzorgers via Inlife makkelijker hulp zoeken en krijgen. Het platform wordt daarom opgenomen in dementie.nl, waardoor veel meer mensen gebruik kunnen maken van Inlife.
  • SPANkracht
    Jonge mensen met dementie hebben behoefte aan nuttige en plezierige activiteiten. Via het programma ‘Spankracht’ lukt het hen om deze activiteiten te vinden en uit te voeren. Op onze website leest u het interview met onderzoeker Debby Gerretsen. Daar kunt u het pakket ook zelf downloaden.

Oorzaak van dementie: de rol van afweercellen
Het onderzoek ‘De rol van Afweercellen’, kijkt op een heel andere manier naar dementie. Tussen onze hersencellen speuren afweercellen naar virussen en bacteriën. Zo hebben ze een heel belangrijke rol in onze gezondheid. Bij de ziekte van Alzheimer doen ze echter meer kwaad dan goed. Ze vallen het alzheimereiwit ‘amyloid’ aan. En beschadigen tegelijkertijd de hersencellen in de buurt van dit eiwit. In dit onderzoek wordt daarom gekeken hoe afweercellen van gezonde mensen verschillen van mensen met de ziekte van Alzheimer.

In de eerste anderhalf jaar van dit onderzoek zijn afweercellen uit via de hersenbank gedoneerde hersenen van veertig gezonde mensen geïsoleerd. Hetzelfde werd gedaan bij de eerste tien van uiteindelijk twintig hersenen van patiënten. In het komende jaar wordt gekeken welke genen in de afweercellen actief zijn. Verschilt dit bij patiënten ten opzicht van mensen zonder alzheimer? Die informatie kan een eerste aanzet zijn voor onderzoek om ons afweersysteem weer onder controle te krijgen.  

Meer over onderzoek
Via alzheimer-nederland.nl houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek. Recent plaatsten we de volgende artikelen op onze site.

Vragen over het geadopteerde onderzoek, ander onderzoek van Alzheimer Nederland of onderzoek in het algemeen? Neem dan contact op met de sectie Wetenschappelijk Onderzoek;
Dinant Bekkenkamp, Teamleider Wetenschappelijk Onderzoek
d.bekkenkamp@alzheimer-nederland.nl