Tussenstand Dementiemonitor Mantelzorg: al bijna 2.800 ingevulde vragenlijsten!

Op de helft van de Dementiemonitor Mantelzorg maken we voor de tweede keer de balans op. De tussenstand: al bijna 2.800 ingevulde vragenlijsten! De resultaten van dit tweejaarlijkse onderzoek vormen voor ons en de afdelingen een belangrijke bron van informatie om de belangen van mantelzorgers en hun naasten met dementie te kunnen behartigen. We zijn daarom blij dat alle afdelingen zich enthousiast blijven inzetten voor het verspreiden van de vragenlijst onder mantelzorgers! In deze update een interview met Joke Bol van afdeling Nieuwe Waterweg Noord over haar aanpak om voor een hogere respons te zorgen.

Noord-Limburg nog steeds op nummer 1

De top-5 van regio’s met de hoogste respons tot nu toe is:

1 Noord-Limburg 195 vragenlijsten retour
2 Oss-Uden-Veghel 113
3 Amstelland - de Meerlanden 109
4 Midden Limburg 107
5 Utrecht 102

Van de 54 regio’s hebben er 39 de benodigde respons van 30 ingevulde vragenlijsten voor een regiorapportage al behaald. Benieuwd hoe hoog jouw afdeling staat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de Dementiemonitor binnen je afdeling.

Bij dertig ingevulde vragenlijsten of meer in de regio, kunnen we de afdeling een rapport met de uitkomsten voor die regio sturen. Voor jullie als afdelingen een belangrijk middel om de belangen van mantelzorgers en mensen met dementie lokaal te behartigen. De vragenlijst vind je op www.dementiemonitor.nl. Ook zijn er papieren exemplaren beschikbaar die je kunt bestellen via de contactpersoon binnen jouw afdeling.

Hoe verhoog je de respons in je regio?

In 15 van de 54 regio’s is de respons nog niet hoog genoeg voor een regiorapportage. Wat kun je als afdeling doen om de Dementiemonitor bij mantelzorgers onder de aandacht te brengen? Plaats bijvoorbeeld een bericht in de lokale krant. Teksten ter inspiratie vind je op https://dementie.nl/nieuws/dementiemonitor-mantelzorg-2018-hoe-gaat-het-met-jou” en op  https://www.alzheimervrijwilligers.nl/materialen. Of doe een oproep via facebook met het filmpje van mantelzorger Ali van der Schrier: https://www.youtube.com/watch?v=4vOjyMcY0Hs&t=3s.

Joke Bol van afdeling Nieuwe Waterweg Noord heeft een succesvolle aanpak bedacht om de respons in haar regio te verhogen. Lees hier het interview met Joke op het Vrijwilligersplein.

Hoe gaan we verder?

De Dementiemonitor Mantelzorg loopt t/m 30 juni. In de tussentijd zullen er regelmatig berichten verschijnen op het Vrijwilligersnieuws met de tussenstand van de respons en een oproep om in te vullen. In de zomer maakt het NIVEL een rapport van de uitkomsten op landelijk en regionaal niveau. In het najaar maken we de uitkomsten openbaar. De vragenlijst vind je op www.dementiemonitor.nl: zegt het voort!

Meer weten of flyers opvragen? Neem contact op met Susanne van den Buuse, s.vandenbuuse@alzheimer-nederland.nl.

Succes!