Tweede Kamer deelt zorgen Alzheimer Nederland over uitwerking dementiestrategie en mantelzorgondersteuning

De Tweede Kamer heeft woensdag met minister De Jonge (VWS) het debat gevoerd over dementiezorg, wijkverpleging, PGB en Wmo. De minister heeft in dit debat aangegeven dat dementie de aankomende jaren alle aandacht krijgt: we gaan het net zo intensief over dementie hebben als nu over corona. Het is immers volksziekte nummer één. Alzheimer Nederland is blij dat de urgentie en uitdaging gezien wordt. Zij wil er nadrukkelijk op toezien dat er ook nu stappen ondernomen worden om de dementiezorg te verbeteren. De Nationale Dementiestrategie is hiervoor van groot belang.

Budget

Tijdens het debat gaf de minister ook meer duidelijkheid over het budget voor de dementiestrategie. Alzheimer Nederland is blij dat er veel aandacht was voor dementie. De minister gaf ook verduidelijking over de budgetten van zijn nationale Dementiestrategie. Er is de komende tien jaar € 148 mln. beschikbaar voor de pijler Onderzoek. Daarnaast is € 5 mln beschikbaar voor de tweede pijler Mensen met dementie tellen mee en € 3,2 mln voor de derde pijler Steun op maat bij leven met dementie. Het is niet duidelijk of het bedrag voor de laatste twee pijlers ook voor tien jaar geldt. Alzheimer Nederland vindt het bedrag voor de tweede en derde pijler bij lange na niet genoeg om de gevolgen van dementie op te vangen. Daarom blijven we pleiten voor een budget dat aansluit bij de ambities uit de Nationale Dementiestrategie, ook bij een volgend kabinet. Bij het eerstvolgende debat over de begroting, zullen we onze vragen bij de bekostiging van de Nationale Dementiestrategie inbrengen.

Preventie

Tijdens het debat kwam ook preventie aanbod. Dit is een belangrijke pijler in de strategie van de minister die nog ontbrak. De minister zal samen met onder andere Alzheimer Nederland bekijken of preventie voldoende in de Nationale Dementiestrategie aan bod komt en of aanvullende actie nodig is. Alzheimer Nederland juicht dit toe, want preventie zou wat ons betreft een belangrijk onderdeel moeten zijn van de nieuwe strategie van de minister. Ook gaat er gekeken worden of mensen met dementie met een migratieachtergrond voldoende aandacht krijgen in de strategie.

Respijtzorg

Tenslotte maken vrijwel alle partijen zich zorgen om de beschikbaarheid van respijtzorg. De minister deelt deze zorgen en erkent het belang van een adempauze voor mantelzorgers. Hier ligt een duidelijke opdracht voor de minister om hard aan de slag te gaan met vindbaarheid en beschikbaarheid van respijtzorg waar Alzheimer Nederland zich volledig bij aansluit. In aanloop naar het debat hebben we vanuit Alzheimer Nederland de Kamerleden nadrukkelijk gewezen op het belang van dagbesteding. We zijn blij dat gehoor is gegeven aan deze oproep en volgen de vorderingen nauwgezet.