Tweede Kamer zoekt naar oplossingen voor personeelstekort

Tweede Kamer zoekt naar oplossingen voor personeelstekort

Op 28 januari 2019 vond er in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Er zijn veel zorgen bij politici, zorgaanbieders en zorgverleners over het tekort aan mensen in de zorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. Uit onderzoek van V&VN (beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden), blijkt dat negen op de tien verpleegkundigen last hebben van een te hoge werkdruk. Verpleegkundigen maken zich zorgen over de patiëntveiligheid en denken erover de zorg te verlaten. Tijdens de hoorzitting boden verschillende experts oplossingen voor de problematiek. Julie Meerveld: “Ook Alzheimer Nederland heeft oplossingen gedeeld, met als randvoorwaarde dat deze ook moeten leiden tot betere zorg.”

Veel organisaties, waaronder ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), wijzen naar mogelijkheden van (nieuwe) technologie om zorgverleners te ondersteunen. VGN wijst als voorbeeld op ‘sociale robots’ en beeldbellen met zorgprofessionals. Alzheimer Nederland ziet ook kansen voor nieuwe techniek, maar wijst op het belang om (toekomstige) gebruikers bij de inzet van technologie te betrekken. Uit de Dementiemonitor 2018 blijkt dat slechts 3% van de mantelzorgers thuis gebruikt maakt van technologie. Daarom pleit Alzheimer Nederland ervoor om zorgprofessionals te trainen die technologie thuis organiseren en toepassen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties pleiten er ook voor om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door (om)scholing. Alzheimer Nederland onderstreept deze boodschap. “Casemanagement dementie is bij uitstek geschikt om ervaren medewerkers in de zorg te behouden als zij fysiek zwaar werk niet langer kunnen volhouden”, aldus Meerveld. Daarnaast vindt Alzheimer Nederland dat zorgmedewerkers écht de tijd moet krijgen voor patiënten, cliënten en hun mantelzorgers; thuis én in het verpleeghuis. Dit maakt de zorg beter én het werk voor de zorgverleners aantrekkelijker.

Alzheimer Nederland is blij dat er veel aandacht is voor de tekorten op de arbeidsmarkt en ziet veel kansrijke oplossingen. Heb jij voorbeelden van manieren waarop tekorten aan zorgmedewerkers worden opgevangen of verkleind? Bijvoorbeeld door de inzet van technologie of doordat zorgverleners slimmer en anders zijn gaan werken? Wij horen graag jouw verhaal! Mail naar belangenbehartiging.