Uitkomst debat Tweede Kamer over wijkverpleging

Op woensdag 11 september debatteerde de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wijkverpleging. Tijdens het debat was ook aandacht voor mensen met dementie en de inzet van de casemanager dementie. Dit komt omdat de financiering van casemanagement dementie onder de wijkverpleging (basisverzekering) valt.

Helden achter de voordeur

In aanloop naar dit overleg lanceerde Alzheimer Nederland afgelopen week de campagne 'Helden achter de voordeur' voor betere vindbaarheid van de casemanager dementie. In het boekje 'Helden achter de voordeur' zijn negen verhalen gebundeld waarin mantelzorgers en mensen met dementie vertellen waarom de casemanager hun held is. Als aftrap van de campagne heeft Alzheimer Nederland dit boekje aangeboden aan de woordvoerders Zorg in de Tweede Kamer.

Aan de slag

De boodschap van Alzheimer Nederland is blijven hangen, zo bleek tijdens het debat over wijkverpleging. Zowel 50PLUS als de PvdA riepen minister De Jonge (VWS) op om aan de slag te gaan met verbeteringen van de bekendheid van casemanagement dementie. De minister erkent het belang van goede informatievoorziening rondom casemanagement dementie en komt eind 2019 met de stand van zaken over de wachttijden voor casemanagement dementie.

Plan minister de Jonge

Daarnaast was er tijdens het debat aandacht voor het plan van minister De Jonge om herkenbare wijkteams op te zetten waar mensen terecht kunnen voor zorg. VVD, D66 en 50PLUS zijn kritisch over dit plan, en vinden dat mensen moeten kunnen kiezen bij welke organisatie in de wijk zij zorg afnemen. De SP vindt het een goed plan en meent dat ook binnen één wijkteam genoeg keuzemogelijkheden georganiseerd kunnen worden.

Minister De Jonge (VWS) benadrukt het belang van samenwerking in de wijkverpleging. Volgens de minister zijn er geen problemen die niet kunnen worden opgelost door goede samenwerking. De Jonge merkt daarbij op dat kwaliteit van zorg altijd ten grondslag moet liggen aan keuzes die worden gemaakt.

Alzheimer Nederland blijft de voortgang van de vindbaarheid en wachtlijsten bewaken.