Uitleg nieuwe functieomschrijvingen collecte

Uitleg nieuwe functieomschrijvingen collecte

In de loop van 2019 gaan we werken met Nexios, een speciale collectetool waarop alle organiserende vrijwilligers eenvoudig kunnen inloggen. Ze kunnen onder andere inzien welke collectanten zij onder hun hoede hebben. Om eenvoud en gebruikersvriendelijkheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen, kijken enkele collecte-coördinatoren met ons mee via een klankbordgroep. Zoals u zelf wellicht ook al hebt ervaren, werken wij vanaf nu met benamingen die wellicht verwarring kunnen oproepen. Die verwarring willen wij graag wegnemen.

  • We blijven werken met als basis de gemeente waar u actief bent.
  • In de gemeente kunnen we zelf coördinatiegebieden aanmaken waaraan we een coördinator koppelen.
  • Binnen de coördinatiegebieden bepaalt de coördinator de collectewijken met daaraan gekoppeld de wijkhoofden.
  • Het wijkhoofd maakt een stratenplan en koppelt de collectanten hieraan.

Deze indelingen kunnen we zelf bepalen binnen de gemeentegrenzen. Ook kunnen we alles zichtbaar maken op plattegronden. Verder worden voor de coördinatoren en wijkhoofden de vergunningsgegevens vanuit de gemeente direct zichtbaar. Om jullie wegwijs te maken in dit nieuwe systeem zorgen wij uiteraard voor ondersteuning, vanuit het collectebureau, met webinars, filmpjes en eventueel bijeenkomsten.

Lees ook:

Altijd up-to-date via Facebook Collecte

Lees verder

 

Donatie van € 1.073,75 

Lees verder

 

Campagne Samen dementievriendelijk gestart

Lees verder