Uitreiking focusbrief aan lijsttrekker VVD in Katwijk

Uitreiking focusbrief aan lijsttrekker VVD in Katwijk

Lennart van der Plas, lijsttrekker van de VVD Katwijk, kreeg de allereerste focusbrief ‘Wat gaat u doen voor mensen met dementie in uw gemeente?’ overhandigd door AN vrijwilliger Hub van Kerkhof.

De focusbrief is speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen ontwikkeld. Doel is om de punten uit de focusbrief in de coalitieakkoorden te krijgen.

  • Zet in op passende woonvormen
  • Investeer in voldoende dagactiviteiten
  • Dementievriendelijke gemeente

Over de Focusbrief

Elk jaar stelt Alzheimer Nederland drie verschillende focusbrieven op: één voor gemeenten, één voor de zorgverzekeraars en één voor de zorgkantoren. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. De speerpunten zijn de behoeftes, ervaringen en wensen van mantelzorgers en mensen met dementie.

De focusbrief is een kort overzicht van concrete speerpunten die onderbouwd zijn met onderzoeksresultaten. Je kunt de focusbrief gebruiken om uitgenodigd te worden op gesprek. Zo kan Alzheimer Nederland mee helpen in het vinden van passende oplossingen. Daarnaast kan de focusbrief belangenbehartigers en de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor houvast geven in het maken van hun beleid.

> Meer over de focusbrief

#dementiebelang

Ga je de komende tijd een focusbrief overhandigen aan een lijsttrekker of de gemeente? Maak een leuke foto en mail deze naar: info@belangenbehartiging.nl

Als je de foto plaatst op social media gebruik dan altijd #dementiebelang

Voor meer informatie neem contact op met: