Vergelijk je zorgverzekeraar 2019

eze datum vind je op www.alzheimer-nederland.nl/zorgverzekering

Op 3 december start onze campagne vergelijk je zorgverzekeraar. Vanaf dan vind je informatie over de inhoud van de basisverzekering en aanvullende verzekering voor 2019 en vergelijken we de 10 grootste zorgverzekeraars met elkaar op belangrijke thema’s voor mensen met dementie en hun naasten. Je kunt hierbij denken aan huisartsenzorg, mantelzorgondersteuning, cursussen, tijdelijke opname hulpmiddelen en casemanagement dementie.

Op www.alzheimer-nederland.nl/zorgverzekering-2019 vind je vanaf 3 december ook een artikel met praktische tips en een handig overzicht welke ondersteuning en zorg onder de basisverzekering, aanvullende verzekering, Wmo of Wlz valt. 

Help je mee dit onder de aandacht te brengen in de Alzheimer Cafés, nieuwsbrief of afdelingspagina?