Vergoedingen dementiezorg nog steeds moeilijk vindbaar bij helft zorgverzekeraars

We doen ieder jaar een vergelijking van de informatie die op de websites van zorgverzekeraars zijn. Bijvoorbeeld over de vindbaarheid van casemanagement dementie. De helft van de 10 grootste zorgverzekeraars biedt hun verzekerden nog steeds geen duidelijke informatie over vergoedingen voor dementiezorg. De keuzewijzer kun je hier vinden. Ook hebben we inzichtelijk gemaakt welke vormen worden vergoed door wie. Dat vind je hier.

Verbetering gaat te langzaam 

Na al onze inspanningen van de afgelopen jaar, zijn we teleurgesteld dat nog niet alle informatie transparant is. Juist van zorgverzekeraars verwachten we dat ze klip en klaar zijn over bijvoorbeeld  over wijkverpleging, waar casemanagement dementie onder valt. Er is een stijgende lijn: In 2018 boden slechts 2 van de 10 zorgverzekeraars heldere informatie over vergoedingen van dementiezorg, inmiddels is dat de helft. Maar het gaat veel te langzaam.

Heldere informatie over dementiezorg

CZ, De Friesland, Menzis en VGZ lopen voorop als het gaat om informatievoorziening over dementie. Deze verzekeraars bieden een aparte informatiepagina waarop verzekerden goed geïnformeerd worden over zowel vergoedingen als gratis diensten. Zilveren Kruis heeft weliswaar geen aparte pagina over dementie, maar biedt wel specifiek informatie aan voor mantelzorgers van mensen met dementie. CZ, De Friesland, Menzis en Zilveren Kruis noemen bovendien expliciet de casemanager dementie in het vergoedingenoverzicht. VGZ verwijst verzekerden door naar het speciale platform dementie.nl van Alzheimer Nederland, voor meer praktische informatie over leven met dementie.

Werk aan de winkel voor vijf zorgverzekeraars

Voor de vijf andere verzekeraars is er nog werk aan de winkel. De Amersfoortse heeft een informatiepagina over dementie, maar een zoekopdracht ‘dementie’ bij de vergoedingen levert geen resultaten op. DSW biedt geen specifieke informatie over vergoedingen voor mensen met dementie, net als Eno/Salland, ONVZ en Zorg en Zekerheid. Bij ONVZ is casemanagement dementie gelukkig wel te vinden onder de categorie ‘verpleging en verzorging thuis’. Ook zien we een toename in voorzieningen en cursussen aan mantelzorgers om hen te ondersteunen. Meerveld: “Dat is mooi, maar duidelijkheid over vergoeding van de zo noodzakelijke zorg zou prioriteit moeten hebben.”

Vervolgstappen

Transparante informatie over vergoedingen is heel belangrijk voor mantelzorgers en mensen met dementie. Alleen zo kunnen zij de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarom blijven we ons inzetten voor transparante informatie. Dit nemen we bijvoorbeeld op in de focusbrieven en we nodigen de zorgverzekeraars uit voor een gesprek.