Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanaf 2019 geldt er voor alle functies in het dagelijks bestuur van de regionale afdeling een VOG-verplichting voor nieuwe vrijwilligers. Dit geldt ook voor alle nieuwe AlzheimerTelefoon-vrijwilligers. Op het moment dat bekend is dat op een functie een nieuwe vrijwilliger zal worden benoemd zet Alzheimer Nederland de procedure via een beveiligde omgeving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in gang. Het ministerie communiceert vervolgens uitsluitend met de vrijwilliger over het wel/niet toekennen van de VOG. De vrijwilliger stelt daarna Alzheimer Nederland zo snel mogelijk op de hoogte door de verklaring per post op te sturen. Vanaf het moment dat Alzheimer Nederland de VOG heeft kunnen inzien kan de benoemingsprocedure verder worden afgerond.

Je leest hier nog meer achtergrondinformatie over de VOG.