Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken samen aan een handreiking voor zorgorganisaties om deze versoepeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per verpleeghuisbewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. De directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio beslist welke verpleeghuislocatie mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.
 

Kwaliteit van leven verpleeghuisbewoners staat centraal

Alzheimer Nederland vertegenwoordigt in deze samenwerking de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Directeur Gerjoke Wilmink is content met het genomen besluit en is zelf actief betrokken bij het opstellen van de handreiking: “Kwaliteit van leven van de verpleeghuisbewoners is het vertrekpunt van alle betrokkenen. Onze achterban heeft ook aangegeven dat - wanneer het welzijn van de bewoner in het geding is - er weer mondjesmaat bezoek toegelaten zou moeten worden. De bezoekersstop was heel belangrijk maar blijkt voor veel mensen niet  lang meer houdbaar. Voor mensen met dementie kan contact met hun naasten echt van levensbelang zijn. Natuurlijk moet dit georganiseerd worden, zonder risico voor de mensen zelf, de andere bewoners en het zorgpersoneel. De handreiking die wij nu samenstellen geeft daar straks goede richtlijnen voor. Het blijft complex, maar het is een start.”
 

Strikte voorwaarden aan toegang bezoeker

Alleen verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling. Een verpleeghuis waar nog bewoners met een besmetting zijn kan niet worden opengesteld voor bezoek. Andere voorwaarden waar verpleeghuizen aan moeten voldoen zijn o.a. strikte hygiënemaatregelen en voldoende testcapaciteit. De creatieve manieren waarop nu contact mogelijk wordt gemaakt tussen bewoners en hun naasten moeten ook worden voortgezet.  
 

Gezamenlijke handreiking

Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken aan een handreiking die verpleeghuizen helpt om tot dit plan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De handreiking zal vrijdag 8 mei gereed zijn.
 

Monitoring en opvolging

De versoepeling van de bezoekregeling wordt nauwkeurig gemonitord. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is – mits ook daar aan alle voorwaarden voldaan wordt. In de week voorafgaand aan 25 mei neemt het kabinet hier een besluit over.